Fii Ecologic!

13000593_10156785292510181_598844209_o

Beneficiar: CENTRUL JUDEȚEAN DE VOLUNTARIAT ARAD

Finanțator: CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD

Perioada de derulare a proiectului: 15 Aprilie – 15 iunie 2016.

Prioritatea: PARTICIPARE ŞI VOLUNTARIAT (Sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat, dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii).

Linia de finanțare: Selecţie publică de proiecte – organizată în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru finanţarea nerambursabilă a unor proiecte de tineret, învăţământ şi recreative conform Legii nr. 350/2005 şi ale Legii nr. 350/2006, Legea tinerilor, proiecte înaintate de către organizaţii sau asociaţii de tineret, fără scop patrimonial și instituții de învățământ de stat din municipiul Arad, pentru anul 2016.

REZUMATUL PROIECTULUI

Asociația Centrul Județean de Voluntariat din Arad, în perioada 15 Aprilie – 15 iunie 2016, va implementa proiectul Fii Ecologic finanțat de către Centrul Municipal de Cultură Arad. Astfel, Centrul Județean de Voluntariat Arad dorește organizarea unei campanii de conștientizare asupra importanței protejării mediului, care cuprinde o serie de activități specifice.

Inițiatorii activității sunt: Asociația Centrul Județean de Voluntariat Arad, Poliția Locală Arad, Asociația Educatio, Asociația Centrul de Excelență Arad, Voluntarii EVS din cadrul Programului Erasmus+, proiectele Active Volunteers și Youth Culture.

Beneficiarul, recrutează minim 10 voluntari pentru activitățile proiectului: administrativ, campania de promovare, organizarea evenimentelor, activitate de ecojurnalist, foto/video.

Să fii voluntar în cadrul proiectului Fii Ecologic înseamnă să îți pese de mediu, să fii ambițios, să fii consecvent în ceea ce faci, proactiv, să înțelegi că schimbarea se face cu fiecare om în parte și este un efort continuu.

Înscrierile se fac în perioada 18 aprilie – 4 mai 2016 prin completarea formularului de înscriere accesând următorul link https://www.surveymonkey.com/r/fiiecologic.

Centrul Județean de Voluntariat va organiza în 6 mai 2016, la sediul Asociației Educatio, Bulevardul Revoluției Nr. 87 Arad, Ap. 6, o sesiune de pregătire a voluntarilor înscriși în cadrul proiectului.

Activitățile principale ale proiectului, constau în organizarea concursului de fotografie  și postere ECO, a campaniei de colectare carton și hârtie și a campaniei de colectare dopuri PET.

Aceste campanii vor fi închise de către activitățile de diseminare, acțiunea ART ECO – realizare tablouri din dopuri PET și nu în ultimul rând de un vernisaj Eco într-o locație publică din Arad. Toate activitățile se desfășoară începând din 15 aprilie  până în 15 iunie 2016.

PROFILUL PARTICIPANȚILOR

 • tineri cu vârsta cuprinsă între 12 și 35 de ani, interesați de natură, ecologie, voluntariat și motivați să participe activ în cadrul unui proiect de tineret, de eco-voluntariat.
 • profesori coordonatori de activitate din instituțiile de învățământ din Municipiul Arad
 • colaboratori, parteneri care văd în scopul proiectului un țel comun
 • voluntari motivați de tema proiectului și cu disponibilitate de timp
 • reprezentanți ai comunității, structuri ale administrației locale, ONG

GRUPUL ȚINTĂ VIZAT

220 participanți la activitățile proiectului din care:

 – 40 participanți elevi (gimnaziu și liceu) – minim 2 participanți elevi din fiecare instituție de învățământ selectată ca și partener în cadrul concursului de postere/colaje ecologice.

 – 20 profesori coordonatori activitate din fiecare instituție de învățământ (profesor de geografie/biologie/chimie/fizică).

 – 30 participanți elevi de gimnaziu – 6 voluntari/instituție de învățământ selectată ca și partener în cadrul campaniei de colectare hârtie.

 – 5 profesori coordonatori activitate din fiecare instituție de învățământ.

 – 30 participanți elevi de liceu – 6 voluntari/instituție de învățământ selectată ca și partener în cadrul campaniei colectare dopuri PET).

 – 5 profesori coordonatori activitate din fiecare instituție de învățământ.

 – 30 participanți, tineri cu vârsta între 14-35 de ani, care formează – 5 echipe a câte 6 membrii care participă în cadrul evenimentului de realizare tablouri din dopuri PET.

 – 10 voluntari, tineri cu vârsta între 14-35 de ani în cadrul activităților proiectului.

 – 50 participanți eveniment expoziție (reprezentanți ai comunității, administrației locale, ong-uri, mass-media).

În procesul de selecție se va urmări echilibrul de gen, egalitatea de șanse între bărbați și femei.

Selecția participanților, a voluntarilor va respecta condițiile impuse de legea 350/2005 și legea voluntariatului privind selectarea, instruirea, implicarea și siguranța participanților în proiecte de tineret.

Nu se vor impune candidaților alte condiții de selecție, tocmai pentru a asigura accesul universal spre acest proiect (inclusiv tinerilor cu oportunități reduse, obstacole materiale, sociale).

JUSTIFICARE

Asociația CJV Arad a plecat de la problema centrală cu care se confruntă generația actuală cel puțin în Arad și anume: Slaba conștientizare în rândul tinerilor din Arad cu privire la importanța eco-voluntariatului ca formă de participare activă la viața societății.

Concluziile analizei cauzelor și efectelor problemei identificate (arborele problemei).

CAUZE:

 • interes scăzut în promovarea ECO-responsabilității în oferta educațională non-formală a organizațiilor de/pentru tineret din Județul Arad.
 • slaba cooperare în domeniul promovării educației pentru mediu între reprezentanții organizațiilor de/pentru tineret în mediul școlar.
 • lipsa unor materiale pliante, broșuri cu reguli de bază, articole, legislație de mediu sau panouri publicitare de atenționare, de învățare, de exemplificare, de informare adresate locuitorilor, populației școlare, duce la ignoranță, informația te ajută, te face mai puternic, mai implicat.
 • Implicarea scăzută la nivelul educației ecologice în cadrul programei școlare.
 • lipsa proiectelor de educație ecologică, informare și conștientizare cu privire la ecologizare, utilizarea materialelor reciclabile, ECO-voluntariat.

EFECTE:

 • atitudinea negativă a multor tineri din Arad va duce la creșterea poluării spațiilor publice verzi și a celor din proximitatea râului Mureș, parcurilor aferente malului râului Mureș, zonelor de campare, străzilor municipiului;
 • slaba participare a tinerilor la acțiuni de ECO- voluntariat;
 • slaba participare a tinerilor la procesul de elaborare și de implementare a politicilor publice în domeniul protejării mediului înconjurător;
 • Generațiile viitoare vor dezvolta un comportament ignorant la tematica eco responsabilității față de comunitate și natură;

Problema identificată este reală, concretă și stringentă. Caracterul stringent al acestei probleme este dat de faptul că efectele negative au un impact puternic și direct, nu doar asupra resursei naturale, ci și asupra înțelegerii de către tineri a importanței participării active la viața societății. Fără a se lua măsuri urgente în sensul diminuării acestei probleme, tinerii din grupul țintă vizat (elevi de gimnaziu și liceu) riscă prin comportamentul față de mediu, (a) să aducă prejudicii greu reparabile naturii; (b) să fie marginalizați social atunci când adoptă aceeași atitudine în contextul unor deplasări în state unde respectul față de natură este mai mare. Pe planul participării tinerilor la viața comunității, necesitatea luării unor măsuri urgente rezidă, printre altele, din nevoia autorităților publice ca la procesul de elaborare și implementare a politicilor publice de eco-responsabilizare a comunității să ia parte și membrii grupurilor țintă vizate de proiect, astfel încât să se asigure sustenabilitatea viitoarelor măsuri.

În Municipiul Arad, educația ecologică a tinerilor este destul de slabă, se poate observa prin comportamentul neglijent al acestora față de mediul înconjurător în zona parcurilor publice și malurilor râului Mureș și în zonele de picnic din Parcul Natural Lunca Mureșului, Pădurea Ceala. Ne referim în această argumentație în principal la poluarea acelor zone des frecventate de către tineri la final de săptămână, pentru întâlniri, plimbări, alergat picnic/grătar, dar și pentru serbarea unor evenimente în aer liber (inclusiv situl Natura 2000- „Rezervația Parcul Natural Lunca Mureșului”.

Problema identificată este abordabilă în sensul posibilității diminuării acesteia:

Prezentul proiect se referă la o problemă de natură educațională a persoanelor din grupul țintă, încadrabilă în sistemul de referință a competențelor – cheie, așa cum le definește Comisia Europeană, sub aspectul atitudinilor, abilităților și cunoștințelor.

Proiectul contribuie la diminuarea problemei prin (a) urmărirea dezvoltării în principal de atitudini și de abilități de viață în rândul participanților (din spectrul competențelor civice, competențelor de a învăța să învețe și a competențelor de antreprenoriat ecologic), (b) utilizarea unor metode și instrumente de educație experiențială, precum și (c) prin stimularea participării active a tinerilor vizați la fiecare dintre etape (pregătire, implementare, evaluare). (d) conștientizarea reutilizării materialelor regenerebile, colectarea selectivă și importanța protejării mediului înconjurător.

SCOPUL:

Promovarea eco-voluntariatului în Municipiul Arad.

OBIECTIVUL GENERAL:

Creșterea conștientizării în rândul tinerilor din Arad cu privire la importanța eco-voluntariatului ca formă de participare activă la viața societății.

Obiective secundare

 • Cultivarea unor atitudini ecologice civilizate în rândul elevilor, părinților, altor persoane implicate, conștiente de rolul globalizării pentru stoparea încălzirii globale.
 • Conștientizarea cadrelor didactice privind educarea elevilor pentru protecția mediului într-un mod cât se poate de original și creativ.
 • Schimbarea mentalităților și îndreptarea atenției asupra responsabilităților de a recicla, luând în calcul oportunitățile cât și piedicile care pot apărea pe parcursul asumării unor responsabilități.
 • Asumarea responsabilității în rezolvarea problemelor concrete existențiale care afectează mediul și implicit sănătatea.
 • Alegerea temei / problemei de mediu din imediata apropiere (pe care o întâlnim zilnic), găsirea mai multor soluții de rezolvare și alegerea celor care propun un mod de soluționare care duce la reușita colectivă, încât colaborarea va juca un rol sigur în anumite etape.
 • Reciclarea, reutilizarea creatoare a deșeurilor pentru realizarea unor produse care să înfrumusețeze mediul educațional familial sau stradal cu obiecte unicat.

Obiective specifice

OS1. Realizarea în 20 de unități de învățământ a unei campanii/concurs realizare (poster) cu mesaje privind protejarea mediului aer, apă, sol în perioada 15 aprilie – 15 mai 2016

OS2. Realizarea unei campanii, de colectare dopuri PET în 5 licee din Municipiul Arad, într-un interval de 20 zile, 10 – 30 mai 2016

OS3. Realizarea unei campanii de colectare material reciclabil (hârtie) în 5 scoli generale din Municipiul Arad, referitor la importanța eco-voluntariatului ca formă de participare activă la viața comunității într-un interval de 15 zile, 10 – 25 mai 2016

OS4. Realizarea unui concurs de tablouri realizat din dopuri de PET-uri pentru 5 echipe de tineri formate din (6 membri/echipă) cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani în perioada 01 iunie – 07 iunie 2016

OS5 Realizarea unei expoziții tablouri realizate din dopuri PET, alături de 50 reprezentanți ai comunității arădene, în perioada 07 iunie – 15 iunie 2016

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Recrutare/selecție voluntari

Beneficiarul, recrutează minim 10 voluntari pentru activitățile proiectului: administrativ, campania de promovare, organizarea evenimentelor, activitate de ecojurnalist, foto/video.

Să fii voluntar în cadrul proiectului Fii Ecologic înseamnă să îți pese de mediu, să fii ambițios, să fii consecvent în ceea ce faci, proactiv, să intelegi că schimbarea se face cu fiecare om în parte și este un efort continuu.

Înscrierile se fac în perioada 18 aprilie – 4 mai 2016 prin completarea formularului de înscriere accesând următorul link https://www.surveymonkey.com/r/fiiecologic

Centrul Județean de Voluntariat va organiza în 6 mai 2016, la sediul As. Educațio, Bulevardul Revoluției Nr. 87 Arad, Ap. 6. o sesiune de pregătire a voluntarilor înscriși în cadrul proiectului.

Concursul de fotografie și postere ECO

Înscrierile pentru parteneri (Instituții de învățământ) se fac accesând link-ul:

https://www.surveymonkey.com/r/scolifiiecologic

Înscrierile pentru concurenți (cei care trimit lucarea) se fac accesând link-ul:

https://www.surveymonkey.com/r/participantifiiecologic

Data limită de înscriere: data limită este 05 mai 2016.

Data limită de trimitere a lucrărilor, pentru concurenții înscriși 16 mai 2016.

Adresa de mail la care se trimit lucrările: voluntariatarad@gmail.com

Secțiunile concursului (Fotografie și Postere ECO) în care participanții își pot înscrie lucrările:

Secțiunea Fotografie

 • Lucrarea trebuie să se încadreze în tema concursului: Oameni și natura pentru Fotografie.
 • Lucrarea înscrisă trebuie să fie realizată de către concurent.
 • Fiecare concurent poate înscrie maxim 2 lucrări, una la fiecare secțiune.

Secțiunea Postere ECO

 • Lucrarea trebuie să se încadreze în tema concursului: Ecoatitudine.
 • Lucrarea înscrisă trebuie să fie realizată de către concurent.
 • Fiecare concurent poate înscrie maxim 2 lucrări, una la fiecare secțiune.
 • Lucrarea poate fi un poster realizat de către un program digital sau poate să fie un desen.

Pe pagina web a Centrului Județean de Voluntariat Arad, se vor publica toate lucrările înscrise și va fi deschis un sistem de vot online pentru public (18-25 mai 2016).

Lucrările cu cele mai multe voturi primite din partea publicului vor fi declarate câștigătoare.

Toate lucrările vor fi expuse în 11 iunie 2016 la evenimentul final de închidere a proiectului Fii ecologic.

Obiectivele specifice ale activității: obținerea unor afișe/colaje cât mai sugestive, estetice, pe tema proiectului, dobândirea de către elevi de noi competențe IT, respectiv realizarea de fotografii/afișe pe o temă specifică domeniului ales: ecologie și protecția mediului, conștientizarea noilor generații și implicit a comunității despre activitățile umane cu efect negativ asupra naturii, educarea noii generații în spiritul respectului pentru natură.

Concursul este adresat elevilor de gimnaziu și liceu din municipiul și județul Arad.

Colectare material reciclabil (hârtie și carton)

Campanie de colectare a hârtiei în instituții de învățământ din Arad (minim 5 școli generale) care completează formularul de înscriere. Fiecare partener înscris își va desemna un coordonator de activitate. Echipa care va coordona activitatea din fiecare instituție de învățământ va fi formată din minim 6 persoane.

Acțiunea își propune să conștientizeze elevii cu privire la necesitatea protejării mediului prin debarasarea în mod responsabil de hârtia utilizată.

Organizatorul dorește să colecteze pentru a recicla minim 1000 kg hârtie, salvând astfel 17 copaci.

Perioada de înscriere a instituțiilor de învățământ: 15 aprilie – 05 mai 2016.

Înscrierea partenerilor se face accesând următorul link conectat la pagina web www.surveymonkey.com/r/colectarehartiefiiecologic

Perioada de colectare a hârtiei: 9-23 mai 2016.

Organizația va oferi câte un tricou personalizat cu numele partenerului, pentru fiecare 50 kg de hartie colectată.

Premierea câștigătorilor și a participanților: 11 iunie 2016, în cadrul expoziției FOTO.

Colectare dopuri pet (plastic)  – colectare 20000 dopuri pet

Campania se va desfășura pe o perioadă de 22 de zile Dopurile vor fi colectate  de către elevi într-o cutie oferită de către asociație. Se estimează o colectare de minim 20000 de dopuri PET.

Echipa care va coordona activitatea din fiecare instituție de învățământ va fi formată din minim 6 persoane.

Organizația va oferi câte un tricou personalizat cu numele partenerului, pentru fiecare grup de 500 dopuri de PET colectate. Se estimează colectarea a minim 4000 dopuri/instituție de învățământ.

Dopurile de diferite culori vor fi utilizate pentru realizarea unor tablouri, ECO ART de responsabilizare a comunității. Tablourile vor conține imagini sau mesaje de responsabilizare a comunității.

Perioada de înscriere a instituțiilor de învățământ: 15 aprilie – 05 mai 2016.

Înscrierile se pot face online accesând următorul link:

https://www.surveymonkey.com/r/colectaredopuriPET

După înscriere, partenerii vor primi cutia în care se vor colecta dopurile.

Perioada de colectare dopuri PET 9-30 mai 2016.

Premierea câștigătorilor și a participanților: 11 iunie 2016, în cadrul expoziției FOTO.

Eco Art – realizare tablouri din dopuri pet (4 iunie 2016)

Activitatea va fi  organizată în 4 iunie 2016 în Municipiul Arad, platoul Teatrului de Stat Ioan Slavici din Arad, are ca finalitate realizarea unor tablouri din dopuri PET de către minim 5 echipe de tineri formate din (6 membri/echipă) cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani.

Temele admise sunt cele eco, peisaje din natură, Arad, România sau Europa, toate având ca mesaj pentru trecători necesitatea de a reflecta asupra mediului înconjurător și a conștientiza importanța colectării selective.

Înscrierile se pot face online accesând următorul link:

https://www.surveymonkey.com/r/echipetablouriPET

Vernisaj ECO (11 iunie 2016)

Vernisajul unei expoziții de fotografie, afișe și colaje, tablouri din materiale reciclabile, poze realizate în cadrul activităților va fi organizat într-un centru comercial din Arad începând cu ora 16.00.

Expoziţia are ca temă mediul, cunoaşterea şi protejarea lui şi are ca scop sensibilizarea tinerilor asupra frumuseţilor pe care nu le cunoaştem, pe care le ignorăm. Protecţia mediului în societatea noastră şi în civilizaţia secolului XXI ar trebui să devină un act reflex, la fel de firească precum protejarea unei vieţi.

IMPACT

Asupra tinerilor participanți

În principal prin rezultatele de învățare generatoare de dezvoltare personală și socială. Rezultatele de învățare apreciem că vor avea la rândul lor impact pozitiv în ceea ce privește participanții cel puțin din perspectivele:

a) adoptării unui stil de viață responsabil față de natură și față de ceilalți;

b) creșterii capacității acestora de a se adapta în medii cu persoane la rândul lor responsabile față de natură și față de ceilalți;

c) dezvoltării motivației de a-și continua învățarea în arii pe care până în prezent le puteau considera marginale (precum aria tematică a educației pentru eco-responsabilitate).

Asupra organizației CJV Arad

Proiectul „Fii Ecologic” va veni în întâmpinarea nevoilor de:

– diversificare a activităților de tineret desfășurate;

– dezvoltare a relațiilor cu tineri potențiali participanți la activități de lungă durată, alături de organizația noastră, dar și alături de alte organizații cu preocupări similare/complementare;

Impactul mai sus menționat asupra organizației aplicante anticipăm că se va produce în contextul proiectului inclusiv prin:

a) rezultatele de învățare ce vor fi fost avute de către resurselor sale umane (echipa de coordonare), precum competențe de management de proiect și alte competențe utile în contextul activităților de tineret;

b) creșterea motivației și satisfacției resurselor sale umane față de activitățile de zi cu zi în domeniul tineretului.

 Asupra populației locale din Arad

– va genera un plus de încredere/apreciere în activitățile organizației aplicante, în educația non-formală/experimentală și în proiectele de tineret cu caracter „verde”;

– va trezi un plus de interes față de aria tematică a educației pentru mediu;

Argumentarea impactului: Anticipăm ca impactul proiectului nostru asupra participanților, organizației aplicante și populației locale în general, va fi argumentat de măsurile de vizibilitate, precum și de cele de diseminare/exploatare a rezultatelor.

ARADUL VREA SĂ INTRE ÎN CARTEA RECORDURILOR! VEZI CE RECORD AR PUTEA FI DOBORÂT

În Cartea Recordurilor (Guinness World Records) își găsesc locul performante care mai de care mai trăznite. La Arad, un grup de inițiativă vrea să stabilească un nou record, cu totul special, în data de 2 iulie, pe stadionul Gloria. Categoria pentru care inițiatorii au ales-o este „Cel mai lung lanț de capace de sticlă de plastic” (Longest chain of bottle caps).

Inițiatori sunt

CENTRUL JUDEŢEAN DE VOLUNTARIAT ARAD, POLIȚIA LOCALĂ ARAD, GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL JUDEȚEAN ARAD, CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD, SC POLARIS M HOLDING SRL, ASOCIAȚIA EDUCATIO

 Contextul evenimentului

 În perioada aprilie-iulie 2016, Asociația Centrul Județean de Voluntariat implementează proiectul denumit “FII ECOLOGIC”. Centrul de Voluntariat Arad în cadrul proiectului derulează o campanie de conștientizare centrată pe importanța protejării mediului înconjurător, care include o serie de activități, cum ar fi: ecologizare și igienizare, organizarea unor concursuri de fotografie ECO, campanie de colectare a hârtiei și a capacelor/dopurilor – PET dar şi realizarea unor evenimente menite să promoveze participarea publică a comunității.

Aceste campanii vor fi completate prin activități de diseminare: acțiunea ECO ART care constă în a face picturi  din dopurile PET colectate și nu în ultimul rând, o expoziție Eco.

Centrul de Voluntariat a pornit de la problemele cu care se confruntă generația actuală, cel puțin în municipiul Arad, și anume: conștientizarea scăzută în rândul tinerilor din Arad asupra importanței Eco şi voluntariatului ca formă de participare activă în societate.

Problema identificată este reală, concretă și urgentă. Urgența acestei probleme se referă la efectele negative nu numai asupra resurselor naturale, dar trebuie înțeleasă importanța participării active a tinerilor în societate. Fără a lua măsuri urgente în vederea reducerii acestei probleme, tinerii, parte din grupul țintă, (elevi de liceu), vor dezvolta un comportament superficial spre pune în pericol mediul înconjurător. Pe de o parte  natura – un prejudiciu greu reparabil, iar pe de alta, tinerii riscă să fie marginalizați social atunci când adoptă aceeași atitudine în contextul deplasărilor în țările în care respectul pentru natură este mai mare.

 Colecarea DOPURILOR PET s-a realizat în lunile mai şi iunie prin partenerii și instituțiile înscrise în proiect și anume:

COLEGIUL NAŢIONAL “VASILE GOLDIŞ” ARAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TÎRNOVA

GRADINIŢA P.P. NR. 14 ARAD

LICEUL TEHNOLOGIC„IULIU MOLDOVAN”ARAD

SCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 PECICA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 ARAD

GRĂDINIȚA PN NR. 11 ARAD

1 GIMN. “NICOLAE BALCESCU” – ARAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRAȚII NEUMAN ARAD

GRADINIȚA P.P.NR.8 ARAD

GRADINITA PP CURCUBEUL COPIILOR ARAD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CAIUS IACOB ” ARAD

COLEGIUL NATIONAL ”ELENA GHIBA BIRTA”

COLEGIUL ECONOMIC ARAD

LICEUL DE ARTE “SABIN DRAGOI”

ASOCIAȚIA CITY GUIDE ARAD

ASOCIAȚIA CENTRUL DE EXCELENȚĂ ARAD

 Record precedent

 Cel mai lung lanț de capace de sticlă este format din 87.575 capace de sticlă și a fost creat de Gitok ( Belgia ) în Kalmthout, ÎN 4 aprilie 2014. Lanțul avea 442 m ( 1.450 ft 1.54 in ) lungime.

 Încercarea de a doborî recordul

 În 18 mai 2016 Asociația Centrul Județean de Voluntariat Arad a înscris oficial aplicația pentru a doborî recordul actual de 87.575 capace de sticlă înșiruite, iar în 19 mai 2016 a fost aprobată de către Guinness World Records.

În cadrul activităților proiectului „Fii Ecologic” până la data de 10 iunie 2016  s-au colectat peste 250.000 de dopuri de sticlă pet care vor fi înşiruite.

Partenerii vor încerca să bată recordul în 2 iulie 2016, pe Stadionul Gloria din Arad unde vor avea nevoie de ajutor din partea voluntarilor.

 Dacă vrei să te implici te poti înscrie aici: https://www.surveymonkey.com/r/fiiecologic

 Pagina de facebook: https://www.facebook.com/fiiecologic/

 Estimăm că evenimentul va fi susţinut de peste 200 de voluntari. După ce încercarea curentă va fi depășită, capacele vor fi utilizate pentru crearea picturi urbane. Prin urmare, obiectivul nostru final este de a transforma deșeurile reciclabile în artă.

Festivitatea de premiere a proiectului Fii Ecologic!

 Festivitatea de premiere a proiectului Fii Ecologic va avea loc în 2 iulie 2016 pe Stadionul Gloria din Arad începând cu ora 14:00.

 Organizatorii îi vor recompensa pe toți cei care s-au înscris și au contribuit în cadrul proiectului Fii Ecologic.

 Despre proiectul fii ecologic se poate accesa pagina http://www.voluntariatarad.ro/proiecte/fii-ecologic/

 Transformăm deșeurile în ARTĂ

 Eco Art – realizare tablouri din dopuri pet (9 iulie 2016)

 Activitatea va fi  organizată în 9 iunie 2016 în municipiul Arad, pe platoul Teatrului de Stat Ioan Slavici din Arad, și are ca finalitate realizarea unor tablouri din dopuri PET de către echipe formate din 6 membri.

Temele admise sunt cele eco, peisaje din natură, Arad, România sau Europa, toate având ca mesaj pentru trecători necesitatea de a reflecta asupra mediului înconjurător și a conștientiza importanța colectării selective.

 Dopurile pet vor fi prinse pe placă OSB 2500x1250x15 mm, prin cuie.

 Te poți înscrie alături de echipa ta accesând următorul link:

https://www.surveymonkey.com/r/echipetablouriPET

 Tablourile vor fi expuse publicului în perioada 10 iulie – 20 iulie și ulterior vor fi scoase la licitație iar fondurile obținute vor fi donate pentru înființarea unor clase de pregătire a olimpicilor arădeni pentru anul 2016-2017.