Easy Towns

EASY TOWNS POSTER 1

INFORMAȚII GENERALE

Titlul proiectului: ”European Accessible Sustainable Young Towns” („Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile”).

Acronim: EASY TOWNS

Program de finanțare: Europa pentru cetățeni 2014 – 2020, Acțiunea 2.2: Rețele de orașe.

Perioada de implementare: 14 septembrie 2015 – 13 septembrie 2017  (24 luni)

Lider de proiect:  Orașul Vicenza (Italia)

Alți parteneri: Orașele Pforzheim (Germania), Arad (România), Heist-op-den-berg (Belgia), Sentjur (Slovenia), Niepolomice (Polonia), Alfas del Pi (Spania), Craigavon (Marea Britanie), Rijeka (Croația), Pola (Croația), și Colegiul Gozo (Malta).

Obiectivul principal al proiectului este sporirea capacității administrațiilor locale în abordarea unor probleme specifice ale comunităților europene legate de multiculturalism și integrare, printr-o mai bună înțelegere a nevoilor cetățenilor și o implicare mai activă a societății civile în implementarea soluțiilor propuse.

 Context

Teme precum multiculturalismul și integrarea sunt subiecte de o importanță deosebită pentru Europa, având în vedere implicațiile socio-economice majore ale acestora. Creșterea numărului de conflicte pe plan internațional și fenomenul actual al emigranților în Europa impun administrațiilor de diferite nivele dezvoltarea de noi strategii privind coabitarea și integrarea.

Scopul proiectului EASYTOWNS rezidă în sporirea capacității administrațiilor locale din cele 11 orașe partenere de proiect, de a gestiona problematica integrării în cadrul multiculturalității urbane, ținând seama de opiniile tinerilor care doresc să răspundă la întrebări precum CUM să COMBATEM aceste fenomene și CUM să PROMOVĂM toleranța și respectul pentru valorile consacrate prin Carta drepturilor fundamentale a UE.

Activitățile proiectului

EASYTOWNS este un proiect cu o durată de doi ani, menit să stimuleze multiculturalismul și integrarea prin următoarele activități:

 UN CONCURS TRANSNAȚIONAL DE CREATIVITATE organizat în fiecare oraș partener, la care pot participa toți tinerii între 13 și 29 ani, prin transmiterea propriilor creații legate de multiculturalism și integrare.

Se vor organiza două ediții ale concursului:

 – Ediția I – 2016: „Integrarea – ce înseamnă ea pentru tine? ”

 – Ediția a II-a – 2017 „Ideile devin realitate”.

Creațiile vor fi publicate pe internet și votate de comunitate.

Creațiile câștigătoare vor fi premiate și popularizate de către organizatorii locali.

De asemenea,  autorii vor fi prezentați în cadrul evenimentului internațional final.       

Scopul concursului

 • Stimularea dezbaterii pe teme legate de multiculturalism și integrare, colectarea de informații și idei de la tineri, pornind de la dezbaterile pe marginea creațiilor lor.
 • Popularizarea concursului cu ajutorul organizațiilor neguvernamentale, al instituțiilor de învățământ, al grupurilor de tineri, precum și mecanismul de vot pe internet vor contribui la popularizarea acestei inițiative, a rezultatelor proiectului și a partenerilor, pe plan național și european.
 • 22 CONFERINȚE PUBLICE, câte 2 în fiecare oraș partener.
 • Sociologi, lideri locali și experți vor dezbate principalele concluzii rezultate din creațiile înscrise în concursuri.
 • 5 EVENIMENTE INTERNAȚIONALE cu participarea delegațiilor orașelor partenere și experți internaționali.
 • Prin intermediul meselor rotunde, conferințelor și celorlalte activități interactive, participanții vor face schimburi de bune practici și vor dezvolta răspunsuri concrete privind problematica integrării.

Beneficii așteptate

 • creșterea implicării cetățenilor tineri în definirea și implementarea strategiilor legate de tema integrării și a multiculturalismului;
 • creșterea implicării cetățenilor tineri mai puțin interesați de procesele de luare a deciziilor tradiționale;
 • intensificarea dialogului dintre cetățeni și administrația publică locală;
 • schimbul de experiență și de bune practici;
 • sporirea competențelor fiecărui partener în domeniul temelor proiectului și al strategiilor vizând implicarea în luarea deciziilor;
 • crearea de surse locale de transmitere (PUNCTE EASY TOWNS) pentru a asigura conectarea permanentă la rețeaua internațională;