Active Volunters

active volunters

TITLUL PROIECTULUI – ACTIVE VOLUNTEERS (Hareket Gönüllüleri)

 Project Title: Voluntari în Mișcare (Hareket Gönüllüleri )

Programme: Erasmus+

Key Action: Learning Mobility of Individuals

Action: Mobility of learners and staff

Action Type: Youth mobility

Call: 2014

Project Title: Voluntari în Mișcare (Hareket Gönüllüleri)

Project Start Date: (dd-mm-yyyy) 15-01-2015

Project Total Duration: (Months) 17 months

Project End Date: (dd-mm-yyyy) 15-06-2016 decalat aprox 8 luni (calculat după stagiu voluntari)

EVS Stage – 18 ianuarie (sosire efectiva) – 14 decembrie 2016 (plecare efectivă)

Parteneri de proiect:

– ORGANIZAȚIE COORDONATOARE /ORGANIZAȚIE DE TRIMITERE (Turcia);

Applicant Organisation Full Legal Name  – TurkishRedCrescentEskisehirCityBranch

Legal Representative, Asli Tuna, aslituna17@gmail.com

Persoana de legtura: Cafer YILDIRIM, cafer.yildirim@kizilay.org.tr, tel.: +90 532 337 5232

– ORGANIZAȚIE DE GĂZDUIRE (România);

Partner Organisation – CENTRUL JUDEȚEAN DE VOLUNTARIAT ARAD

Legal Representative , Varga Glad, varga_glad@yahoo.com, www.voluntariatarad.ro

Rezumatul proiectului

 Într-o societate europeană în care preocuparea pentru reconectarea învățământului cu piața muncii este din ce în ce mai prezentă “Hareket Gönüllüleri” („Voluntari în mișcare, Voluntari Activi”) propune o perspectivă inovatoare asupra învățării: sportul și soluțiile experimentale în aer liber, care vizează dezvoltarea abilităților antreprenoriale și depășirea barierelor în relația cu ceilalți care provin din medii și culturi diferite.

Mobilitatea este structurată pe două paliere după cum urmează:

Activitatea Nr 1: mobilitate SEV a voluntarilor (cu o durată de 11 luni, în orașul Arad în România), la care participă 4 tineri din Turcia (cel puțin un voluntar cu oportunități reduse).

Voluntarii SEV se vor implica în organizarea pentru următoarele activități:

a) ateliere: dans modern/sport/sincron, street dance, jocuri de strategie, jocuri la pădure, treasure-hunt & path-finding, plimbări cu bicicleta.

b) ateliere de lucru interactive în limba engleză și limba turcă pentru copiii din grădiniță (muzică , desen, recreere etc.)

c) campanii locale de promovare a voluntariatului și E + oportunități , prin departamentul de informare pentru Centrul Județean de Voluntariat Arad etc. Activitatea Nr 2: Seminar de evaluare, cu o durată de 13 zile în care vor fi implicați un total de 10 lucrători de tineret din TR și RO.

Obiectivele proiectului

– în ceea ce îi privește pe tinerii participanți la mobilitate: dezvoltarea abilităților antreprenoriale, de inițiativă și capacitatea de a deveni cetățeni activi care să participe efectiv la dialogul intercultural european. Mai mult decât atât, estimăm că acești tineri își vor dezvolta abilități cheie în comunicarea inter-personală.

– în ceea ce privește tinerii lucrători care participă la mobilitate: dezvoltarea competențelor specifice lucrătorilor de tineret, care fac carieră în acest domeniu, de a dobândi o mai mare încredere în abilitățile lor.

-Proiectul nostru va implica cel puțin 50 de copii și tineri în municipiul Arad / RO, în calitate de membri ai grupurilor țintă din comunitatea locală în cadrul stagiului de voluntariat.  Cei mai mulți dintre aceștia se confruntă cu bariere economice și sociale (inclusiv prin faptul că aparțin comunităților de romi). Proiectul va contribui la dezvoltarea capacității de integrare socială și relație pozitivă / fair-play față de semenii lor, în spiritul valorilor europene și a dialogului intercultural. Copiii și tinerii din grupul țintă își vor dezvolta abilități de comunicare interpersonale și competențe lingvistice.

-În ceea ce îi privește pe lucrătorii de tineret din TR & RO participanți la ” Seminarul ” de mobilitate, aceștia își vor dezvolta abilități specifice necesare pentru o carieră a lucrătorului de tineret și vor câștiga mai multă încredere în capacitatea lor de a face față cerințelor unei abordări de natură transnațională.

Mai mult decât atât, estimăm că cei doi parteneri (Semiluna -ESKISEHIR CITY din TURCIA și Centrul Județean de Voluntariat Arad din ROMÂNIA) cât și 2 instituții publice locale în RO (Club Școala Sportivă Arad și Primăria Arad își vor dezvolta capacități de lucru în domeniul de tineret la nivel transnațional și tip de cooperare “public – privat.”

Lecțiile de învățare care revin din implementarea proiectului vor fi diseminate, transferate, copiate și executate în interiorul unei rețele transnaționale (TR-RO), precum și în alte medii, cum ar fi activitățile de tineret locale ale tuturor partenerilor implicați, alte rețele în care organizațiile fac parte, alte proiecte de dezvoltare, inclusiv prin intermediul programului E + .

Principalele rezultate așteptate ale proiectului:

– Rezultatele învățării generate în rândul tinerilor și a lucrătorilor în domeniul tineretului.

Descrierea proiectului

A] Ne propunem să realizăm acest proiect, printre altele, din următoarele motive:

– În scopul de a satisface nevoile de învățare și socializare a tinerilor care participă la serviciul european de voluntariat.

– Pentru satisfacerea nevoilor de învățare și de socializare a tinerilor din comunitatea de găzduire, pentru a aduce o valoare adăugată interculturală prin experimente în aer liber și activități sportive, care sunt deja în desfășurare la nivel local / de învățământ și pentru a face mai atractive / motivante activitățile de voluntariat.

– În scopul de a contribui și dezvolta o rețea tematică, care include două organizații din TR și RO.

O motivație puternică pentru acest proiect se referă la dorința partenerilor de a valorifica mediul, oportunitățile de învățare non-formală din Arad, pe parcursul întregii perioade de serviciu (mai multe festivaluri de teatru, muzică, film, minoritate și o serie de evenimente sportive).

B ] Proiectul nostru îndeplinește următoarele nevoi identificate de către organizațiile partenere:

(a) în cazul tinerilor și copiilor (grupuri țintă găzduite de orașul Arad) – necesitatea de a dezvolta aceste abilități de bază necesare pentru a participa activ în societatea europeană. În ultimul timp partenerii locali ai proiectului (oraș Școala Sportivă Club Arad și Primăria Arad) au constatat o creștere a cererii pentru activități în aer liber / sport, iar acest proiect se naște din dorința de a veni cu o valoare adăugată la activitățile locale deja existente.

(b) în cazul structurilor locale partenere ale comunității de găzduire: redimensionare la nivel european a activităților de tineret și necesitatea de a adopta noi metode / tehnici / abordări pentru educația non – formală pentru a răspunde mai bine așteptărilor / intereselor tinerilor.

(c) în cazul CO / SO, HO: necesitatea de a consolida capacitatea organizațiilor care lucrează la nivel transnațional (inclusiv în ceea ce privește difuzarea, prin transfer, rezultate de multiplicare) și să coopereze cu tineret pentru structurile publice, țările participante la program.

Pe parcursul acestei cereri a fost făcută clar distincția între rolul organizației TURC RED CRESCENT filiala – ESKISEHIR, organizația de coordonare (CO) și rolul său de organizație de trimitere (SO) pentru a asigura un management al calității, este utilă o astfel de clarificare a responsabilităților celor două planuri.

Partenerul din RO al proiectului a fost selectat de către TURCA RED CRESCENT filiala – ESKISEHIR după o vizită, în 2013, de către doi lucrători de tineret din Arad / RO în Eskisehir (întâlnire cu rolul cunoașterii reciproce a ambelor organizații și stabilirea unui plan comun de acțiune). Ulterior, din partea TURCESC RED CRESCENT CITY – ESKISEHIR un lucrător de tineret a efectuat o vizită la Arad, la punctul de lucru al Asociației de Voluntariat Centrul Județului Arad, stabilindu-se cu această ocazie, mai multe detalii cu privire la cooperarea și alăturarea celor două organizații partenere.

Care sunt subiectele cele mai relevante abordate în proiect?

Învățare antreprenorială – educația antreprenorială.

Sănătate și bunăstare.

Tineri (participare, lucrători de tineret, politici de tineret).

A] Competențe estimate a fi dobândite de către voluntari în SEV în perioada stagiului:

– COMPETENȚE antreprenoriale:

(a) Cunoștințe generale:  management de proiect – tineret și sport / activități în aer liber; despre contextul socio-economic al comunității de găzduire; despre resursele cu potențialul de a fi exploatate în contextul inițiativelor educaționale / incluziune /sport în aer liber;

(b) APTITUDINI DE BAZĂ:  managementul resurselor cheie (umane, materiale, financiare, sociale, naturale, de timp – inclusiv aspectele legate de planificare / pregătire, implementare, monitorizare / evaluare / raportare, diseminarea / exploatarea rezultatelor); munca în echipe mixte; gestionarea metodelor de organizare a activităților în aer liber/ sport, precum și în ceea ce privește copiii / tinerii care provin din medii defavorizate, etc.

(c) ATITUDINI:  Focus pe rezultate; deschidere pentru a răspunde pozitiv în situații de presiune, modificări / circumstanțe neprevăzute; deschiderea de a utiliza instrumente de management (Planificatorul, rapoarte etc); conștiința resurselor;

Competențe Sociale și Civice/Interpersonale:

cunoștințe: despre concepte / noțiuni din sfera civică și cu referire la UE (cetățenia activă / valori europene, părțile interesate, etc.); despre societatea / comunitatea gazdă;

abilități: capacitatea de a lucra cu conceptele tematice ale proiectului; dezvoltarea unei inițiative educaționale, care include de asemenea dimensiuni, pentru a răspunde pozitiv la nevoile comunității; abilități de comunicare / interrelație cu oameni din diverse culturi și medii;

atitudini: deschidere, compasiune, solidaritate cu cei aflați în situații de risc ( de exemplu, pentru copii /tineri țigani); o mai bună înțelegere a importanței comportamentelor de fair-play și un stil de viață sănătos (inclusiv în raport cu altele).

COMPETENȚE de comunicare în limba străină:

(a) cunoștințe: de bază în ceea ce privește cuvintele și expresiile în limba română;

(b) aptitudini: de bază în ceea ce privește pronunțarea de cuvinte / expresii în limba română; De bază pentru a comunica cu vorbitori de limba română; citirea și scrierea de cuvinte și expresii în limba română;

(c) atitudini : deschiderea de a depune un efort de a dobândi competențe lingvistice în limba și deschidere românească în utilizarea limbii ca o formă de curtoazie a vorbitorilor (de exemplu, prin utilizarea de cuvinte și expresii în limbile română).

B] Competențele pe care le estimează tinerii lucrători vor dobândi / practica / dezvolta ca urmare a implicării active în cadrul proiectului și participarea la seminarul de Evaluare, diseminarea și exploatarea rezultatelor:

– CUNOȘTINȚE: despre tinerii implicați în proiectul de mobilitate și despre membrii grupului țintă care sunt implicați în acest proiect (nevoi, interese, așteptări, temeri, etc.); despre instrumente / metode / tehnici / abordările / cele mai bune practici specifice proiectului (în domeniile de activitate de tineret, management de proiect de tineret, etc.); despre oportunitățile ERASMUS PLUS etc.

– COMPETENȚE: în aplicarea metodelor / instrumente  (sport / soluții în aer liber, pentru a dezvolta sinergii între soluții educaționale formale, non-formale și informale; soluții inovatoare de difuzare / prin transfer / copiere / exploatare rezultate și urmărirea în contextul E +, etc);

– ATITUDINI: deschiderea în valorificarea într-un mod mai larg a oportunităților în E +; deschidere în a-si însuși expertiza, printre altele, în cadrul unor rețele tematice transnaționale; mai multă încredere în capacitatea lor de a face față cerințelor unei abordări de natură transnațională în contextul E +

Activitățile proiectului

Activitatea Nr. 1: SEV Etapa de grup

– Fiecare voluntar SEV va fi implicat activ în dezvoltarea propriului său certificat YouthPass de la începutul etapei. Tinerii vor colecta sistematic date privind competențele dobândite / practicate / dezvoltate prin: reflecție individuală și de grup, de auto – evaluare și feed-back încrucișat. Mentorii vor avea un rol activ în încurajarea / facilitarea acestor măsuri, unele sesiuni de mentorat individuale și de grup vor avea ca aspecte prim-plan în ceea ce privește procesul de dezvoltare a certificatului Youthpass.

– Mentorii vor aplica metode / instrumente / tehnici / abordări în mod normal, non – formale pentru stimularea de reflecție și (auto) evaluare. De asemenea, mentorii vor supraveghea procesul educațional pe întreaga durată a stagiului, iar atunci când situația o va cere, se va recomanda HO pentru a aduce modificări / completări în planul de învățământ al proiectului, astfel încât nevolile de învățare ale voluntarilor SEV să fie sub un aspect evolutiv.

– La sfârșitul serviciului fiecare voluntar SEV va câștiga un certificat Youthpass, care va fi  semnat de către coordonatorul de proiect, mentor, titularul SEV voluntar al acestui document.

Certificatele vor fi înmânate în cadrul unei ceremonii care va marca, de asemenea, la sfârșitul serviciului de grup SEV legat de ACTIVITATEA 1: ” Seminar de Adio “.

Într-o manieră similară, copiii și tinerii din Arad / România (membri ai grupurilor țintă) care vor lua parte în mod constant în acțiunile facilitate / dezvoltate de către voluntari SEV vor primi un certificat de participare, – semnat de către coordonatorul de proiect, SEV voluntar și tânărul proprietar sau părintele / tutorele (pentru minori în grupurile -țintă).

CONCLUZIE: În cadrul acestui proiect, certificatul principal și Certificatul de participare la filiala Youthpass vor fi folosite ca instrumente, printre altele, în ordine:

– să încurajeze învățarea structurală a celor vizate în principal de planul de învățare al proiectului (tinerilor și lucrătorilor), precum și pentru a încuraja participarea activă a acestora în procesul de pliere a învățării pe interesele și nevoile reale;

– Să stimuleze reflecția asupra procesului de învățare și rezultatele în timpul și după mobilitatea acestora;

– Să ofere o documentare scrisă clară / structura de competențe-cheie dobândite / exersat / dezvoltat in conformitate cu un model ușor de prezentat la nivel internațional (competențe = cunoștințe + abilități + atitudine);

– Să asigure o vizibilitate la lecții, inclusiv în cadrul unor posibile relații viitoare cu angajatorii de învățare;

– Promovarea generală a importanței validării / recunoașterii rezultatelor învățării non-formale;

– Să asigure o vizibilitate la lecții, inclusiv în cadrul unor posibile relații viitoare cu angajatorii de învățare;

– Promovarea generală a importanței validării / recunoașterii rezultatelor învățării non-formale;

Activități principale

(A) Workshop-uri: dans modern / sportiv / sincron (inclusiv street dance) vânătoare de comori & cale – constatare; marcare pădure, trasee de ciclism; Jocuri tag; jocuri de strategie ;

(B) ateliere interactive de limbă engleză și limbă turcă pentru copiii din grădinițe (muzică, desen, activități ludice, etc.);

(C) campanii locale de promovare a voluntariatului și a oportunităților E +, prin stabilizarea Biroul de Informare al Asociației Tinerilor pentru Județul Centrul de Voluntariat Arad etc.

Voluntarii SEV:

– Vor lucra în echipe mixte de 2 + 2 Turcă Română (voluntari locali), fiecare persoană tânără este încurajată să se implice activ în fiecare din sarcinile -cadru;

– Vor fi încurajați să își asume responsabilitatea nu numai pentru (co) facilitare, dar de asemenea, în gestionarea eficientă a activităților de tineret etape specifice (planificare / pregătire, implementare, evaluare și raportare);

– Vor fi încurajați să se implice activ în gestionarea evenimentelor publice demonstrative / difuzare / transfer / copiere / exploatare a rezultatelor;

Impact

Impactul preconizat asupra tinerilor participanți la mobilitate (voluntari SEV):

Anticipăm că proiectul va avea un impact profund asupra participanților la proiectul mobilitate, tradusă de către dezvoltarea abilităților personale și sociale văzute în lumină, dobândite, practicate, abilități dezvoltate (cunoștințe, abilități, atitudini). Abilități ce vor satisface nevoia de a dezvolta spiritul de inițiativă / antreprenoriatului; nevoia de familiarizare cu valorile care stau la baza dialogului intercultural european și cetățenia europeană, necesitatea de a dezvolta abilități de comunicare interpersonale. Pentru a asigura impactul preconizat asupra tinerilor, vom lua următoarele măsuri principale:

(a) sprijin, orientare și formare înainte / în timpul / după mobilitate,

(b) implicarea activă a tinerilor în toate etapele proiectului (inclusiv componentele de diseminare / exploatare a rezultatelor și a “follow-up”),

(c) sprijin personal (mentor) și pentru îndeplinirea sarcinilor (facilitatori locali),

(d) utilizarea unor metode experimentale, crearea de rețele intense și structurate cu actorii locali și găzduirea comunității și varietății / complementarității sarcinilor,

(e) spațiu adecvat pentru / (auto) evaluare reflecție / schimb de experiență / explorare, cultură, găzduirea comunității / exploatarea creativă a oportunităților de agrement în RO (f) nevoi și interese, etapa de pliere SEV persoane tinere, inclusiv așa cum se vede în ceea ce privește evoluția lor etc.

Impactul asupra organizațiilor participante anticipate:

Anticipăm că proiectul va avea un impact semnificativ asupra organizațiilor partenere (TURC RED CRESCENT CITY SUCURSALA-ESKISEHIR & Centrul Județean de Voluntariat Arad), prin sporirea capacității lor de a lucra la un nivel transnațional (inclusiv în ceea ce privește difuzarea, prin transfer, rezultate multiplicare) și cooperarea în domeniul tineretului cu aspectele structurilor publice. Aceste aspecte le considerăm mai semnificative în contextul programulului Erasmus PLUS, încurajându-se eforturile cu caracter strategic, sinergii între educația informală, formală și non-formală, a cooperării trans-sectoriale (inclusiv public privat).

Astfel, pentru a asigura impactul, vom lua, inter alia, următoarele măsuri principale:

(a) promovarea cooperării active a acestora (la fiecare dintre fazele proiectului prezente), inclusiv instituții publice, cum ar fi “Clubul sportiv Școlar Arad / RO Primăria Arad,

(b) promovarea unei politici de abilitare în cadrul parteneriatului (distribuția clară a rolurilor și responsabilităților),

(c) asigurarea unei perspective pe termen lung și foarte generos în operarea capacităților instituționale într-o rețea de tematice transnaționale (SINIR TANIMAYAN GONULLULER).