Active Together

active together

Programme: Erasmus+

Key Action: Learning Mobility of Individuals

Action:  Mobility of learners and staff

Action Type: Youth mobility

Project Title: ACTIVE TOGETHER

Project Total Duration: (Months) 18 months

Applicant Organisation: ASOCIAȚIA CENTRUL JUDETEAN DE VOLUNTARIAT ARAD, România

www.vluntariatarad.ro

Partner Organisation:  Grenzenlos – interkultureller Austausch, Austria

www.grenzenlos.or.at

Partner Organisation:  Bona Fides Association, Poland

www.bonafides.pl

Partner Organisation:  Vicolocorto, Italy

www.vicolocorto.org 
——————————————————————

Proiectul „Active Together”

——————————————————————–

Rezumat proiect

Proiectul „Active Together” este aplicat în cadrul Programului „ERASMUS+”, Serviciului European de Voluntariat și implică găzduirea a 12 voluntari EVS din Italia, Polonia și Austria în Arad, România.

Proiectul „Active Together” este coordonat și găzduit de către Asociația „Centrul Județean de Voluntariat Arad” din Arad, România.

Proiectul e împărțit in 2 stagii EVS a câte 7 luni fiecare și un seminar de evaluare a rezultatelor proiectului. Primul stagiu de voluntariat va avea loc între 01.09.2014 și 30.03.2015, iar al doilea stagiu de voluntariat, va avea loc între 01.04.2015 și 30.10.2015. În cadrul seminarului care va avea loc între 20 octombrie 2015 și 30 octombrie 2015, se vor întâlni pentru a analiza și dezbate rezultatele obținute, câte doi lucrători de tineret din partea fiecărei organizații partenere (CO/HO și toate SO).

În fiecare stagiu EVS vor participa 6 voluntari EVS (câte 2 din partea fiecărei SO).

OBIECTIVELE urmărite în cadrul proiectului sunt:

 • Dezvoltarea și creșterea nivelului competențelor cheie a tinerilor, în contextul mai larg al necesității creării de oportunități egale în educație și pe piața forței de muncă.
 • Dezvoltarea și întărirea cooperării transnaționale între organizații ce își desfășoară activitatea în domeniul tineretului.
 • Promovarea cetățeniei active în mediul tinerilor.
 • Promovarea incluziunii sociale și a solidarității în rândul tinerilor.
 • Promovarea unui stil de viață sănătos, în special prin activități sportive – outdoor.
 • Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor.

ACTIVITĂȚILE propuse spre implementare prin acest proiect sunt:

În fiecare stagiu EVS:

1.Clubul „Bicicliștilor Amatori”

2.Clubul “Veniți cu noi!”

3.„Pony Club”

4.“Board-Games Club”

5.Ateliere interactive de limbi străine/conversație și de promovare a elementelor de cultură și civilizație a țărilor de proveniență a voluntarilor EVS.

6.Promovarea Programului “ERASMUS+” în rândul tinerilor și organizațiilor active din Arad.

7.Un Seminar de evaluare a rezultatelor

CO/HO: Asociația “Centrul Județean de Voluntariat Arad” din România

SO:  Asociația “Grenzenlos” din Austria, Asociația “Vicolocorto” din Italia si Asociația “Bona Fides” din Polonia.

Descrierea Proiectului

PROIECTUL „ACTIVE TOGETHER” (propus pe componența Serviciului European de Voluntariat) s-a născut din ideea nevoilor tinerilor, dar și a nevoii de tineri, în sensul importanței lor în societatea actuală. Este mai mult decât un joc de cuvinte, e baza dezvoltării durabile a Uniunii Europene în următoarea decadă.

Punctul de plecare în conceperea acestei mobilități internaționale a fost reprezentat de NEVOILE ACTUALE, REALE ȘI CONCRETE ALE TINERILOR EUROPENI. Aceștia se confruntă cu provocări palpabile, incontestabile în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, educația, sănătatea, participarea și reprezentarea în procesul democratic.

Grupul țintă din cadrul proiectului este o categorie socială importantă și inteligentă, cărora trebuie să ne adresăm nu cu fragmente descriptive, ci cu posibilități și oportunități participative concrete, pertinente, generatoare cu plus de valoare, astfel încât să stimuleze și să permită “șlefuirea” lor în adevărați cetățeni europeni activi.

Activitățile propuse de promotori oferă și asigură:

răspunsuri concrete la nevoile/cerințele individuale/sociale;

obținerea abstractizărilor prin extragerea de cunoștințe din viața practică;

reducerea la minim a funcțiilor formale de predare, lăsând mai mult spațiu funcției de învățare experimentală.

În conceperea setului de activități propuse, promotorii au avut în vedere nevoia de a oferi participanților o cale pozitivă alternativă pentru împlinire, afirmare și recunoaștere și de a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală și socială a acestora.

Activitățile plasate în centrul acestui proiect nu sunt rigide, din contră, sunt flexibile și nu doar vin în întâmpinarea diferitor așteptări/interese individuale sau chiar specifice ale voluntarilor străini implicați, ci au capacitatea de a răspunde acestora.

Proiectul capătă utilitate în contextul schimbărilor complexe pe care piața forței de muncă la nivel european le cunoaște, a societății actuale în ansamblul ei, caracterizată de multilingvism și multiculturalitate, inclusiv din perspectiva globalizării. Este un context vast, dinamic, rapid, în care educația formală în percepție individuală nu poate face față.

Proiectul „Active Together” este coordonat de Asociația „Centrul Județean de Voluntariat Arad”(CJVA) (calitate dublă de HO și CO) și reunește 4 organizații partenere din tot atâtea țări (3 organizații de trimitere–SO și 1 HO/CO).

Proiectul este structurat pe două stagii EVS de grup consecutive și un Seminar de evaluare a rezultatelor care va reuni (câte doi reprezentanți-lucrători de tineret din partea fiecărei organizații partenere-CO/HO-SO).

Primul stagiu de voluntariat se va desfășura în perioada 1 septembrie 2014–30 martie 2015, iar al doilea stagiu de voluntariat va începe in data de 1 aprilie 2015 și se va finaliza în 30 octombrie 2015.

La fiecare din cele două stagii vor participa câte 6 voluntari EVS (câte 2 voluntari/stagiu din partea fiecărei SO: Italia, Polonia și Austria).

Seminarul de evaluare a rezultatelor va avea loc în municipiul Arad în perioada 20 octombrie 2015-30 octombrie 2015. În cadrul acestui seminar se vor întâlni pentru a analiza și dezbate rezultatele obținute câte doi lucrători de tineret din partea fiecărei organizații partenere (CO/HO și toate SO).

OBIECTIVELE GENERALE stabilite de promotorii acestui proiect sunt:

 • Dezvoltarea și creșterea nivelului competențelor cheie a tinerilor, în contextul mai larg al necesității creării de oportunități egale în educație și pe piața forței de muncă;
 • Dezvoltarea și întărirea cooperării transnaționale între organizații ce își desfășoară activitatea în domeniul tineretului;
 • Promovarea cetățeniei active în mediul tinerilor;
 • Promovarea incluziunii sociale și a solidarității în rândul tinerilor;
 • Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul tinerilor, în special prin activități sportive – outdoor
 • Promovarea voluntariatului în rândul persoanelor tinere.

ACTIVITĂȚILE propuse spre implementare prin acest proiect sunt:

Două stagii de voluntariat cuprinzând fiecare:

1.Clubul „Bicicliștilor Amatori”

2.Clubul “Veniți cu noi!”

3.„Pony Club”

4.“Board-Games Club”

5.Ateliere interactive de limbi străine/conversație și de promovare a elementelor de cultură și civilizație a țărilor de proveniență a voluntarilor EVS.

6.Promovarea Programului “ERASMUS+” în rândul tinerilor și organizațiilor active din Arad.

7.Un Seminar de evaluare a rezultatelor.

PARTENERII LOCALI:

– Primăria Municipiului Arad

Asociația „Pony Club” Arad;

Asociația „Racing Bike Pro” Arad;

Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad*;

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad*;

Colegiul Național “Preparandia -Dimitrie Țichindeal” Arad*;

*Grupuri țintă-elevii;

Ziarul online ARQ;

Complexul Social Intercultural Curcubeul Arad – aici a fost identificată nevoia de dezvoltare a unor activități educaționale alternative, non-formale, iar ideea proiectului este agreată de conducerea instituției.

Rezultatele proiectului

Ca o parte complementară a sistemului educațional, Proiectul „Active Together” are în vedere în special aplicabilitatea cunoștințelor acumulate și pregătirea tinerilor pentru viață (două aspecte în care, conform sondajelor și studiilor realizate la nivel european, educația formală este deficitară).

În esență, proiectul se concentrează pe VALORI: solidaritate, toleranță, non–discriminare, egalitate în șansă, respect. Acestea dețin cea mai puternică influență în înrădăcinarea ATITUDINILOR și ulterior, a adoptării de COMPORTAMENTE.

În concret, apreciem că, în urma implicării în activitățile proiectului, participanții (voluntarii EVS în cazul stagiilor și lucrătorii de tineret în cazul Seminarului) vor dezvolta următoarele competențe/aptitudini/cunoștințe/atitudini:

A.COMPETENȚE ANTREPRENORIALE/DE MANAGEMENT

cunoștințe de management al proiectelor (management al centrelor de voluntariat, management în lucrul cu tinerii, management al lucrului cu persoane defavorizate/cu oportunități reduse etc.);

cunoștințe de management a resurselor umane (de exemplu cunoștințe și competențe de lucru cu grupuri de persoane);

cunoștințe de management a timpului (atât în plan personal, cât și în munca în echipe sau în cazul unor terțe persoane; cunoștințe organizatorice necesare și aplicabile în orice domeniu de activitate, extrem de utile prin prisma demersurilor ulterioare de integrare pe piața muncii);

competențe în facilitarea de activități sociale/culturale/sportive;

competențe de management a riscurilor/situațiilor de criză;

competențe de management a resurselor materiale/logistice (vor învața să evalueze într-o maniera obiectivă, resursele materiale, financiare, logistice, de care dispun în situații date, să proiecteze utopic rezultatele pe care le vor obține prin apelarea la/manevrarea acestor resurse etc.);

simțul răspunderii/asumarea deciziilor;

capacitatea de adaptare rapidă și eficiența la situații neprevăzute;

competențe de dezvoltare a unei campanii publice;

abilități în utilizarea unor instrumente de management, precum formulare de planificare, de evaluare, de raportare;

abilități de lucru în echipe mixte;

capacitate de a răspunde pozitiv la stres, la schimbări și la situații neprevăzute;

capacitate de inovare în activitățile întreprinse;

competențe de analiză/sinteză (date/informații/situații/fapte/persoane);

capacitatea de autoanaliză și autoevaluare, cu rezultate directe în planul identificării și asumării deficiențelor personale/calităților;

însușirea de abilități de leadership;

B.COMPETENȚE SOCIALE

competențe de comunicare/exprimare/relaționare, instrumente de persuasiune/prezentare/susținere argumentativă a unor puncte de vedere etc. (beneficii reale în contextul transmiterii de mesaje către terți, de înțelegere, de construcție a discursului propriu în funcție de obiectivele propuse, de adaptare a discursului propriu la mediul de referință);

dezvoltarea personală (dezvoltarea creativității și a dimensiunii inovative, aspect util atât prin prisma raportării la terți, cât și în contextul accesării pieței muncii);

însușirea unui stil de viață sănătos (activitățile principale ale stagiilor–“Pony Club”, Clubul “Veniți cu Noi” și Clubul “Bicicliștilor Amatori”–permit o serie de abordări, inclusiv conexe, privind necesitatea adoptării unui stil de viață sănătos, atât în ceea ce privește mișcarea fizică, cât și în ceea ce privește alimentația sănătoasă).;

deschidere către colaborări cu stakeholderi și către lucru în rețea sau în parteneriate;

competențe de comunicare în limbi străine (utilitate practică în cadrul demersurilor ulterioare de accedere pe piața muncii, dar și în situații generale de inter-relaționare);

dezvoltarea încrederii în posibilitățile proprii (prin intermediul exemplelor concrete de reușită în cadrul atelierelor în care sunt implicați);

dezvoltarea componentei motivaționale;

capacitatea de a empatiza, de a colabora și de a face compromisuri;

C.COMPETENȚE DIGITALE (pe fondul implementării activităților de diseminare a rezultatelor, al gestionării paginii de facebook a proiectului etc.);

operare Windows;

Internet  Explorer/Microsoft Outlook;

Microsoft Office–Word/Excel;

de bază realizare siteweb/blog;

de utilizare e-mail;

editare fotografii;

D.COMPETENȚE MATEMATICE/FINANCIARE (facilitate de utilizarea unei monede diferite, calcularea resurselor, păstrarea evidenței materialelor și resurselor).

E.COMPETENȚE PEDAGOGICE (în contextul aplicării de instrumente/metode de educație non-formală, a implicării în procesul educativ).

F.COMPETENȚE DE CĂLĂRIT/ÎNGRIJIRE ANIMALE (cu o utilitate evidentă atât din perspectiva accesării unor profesii, cât și în contextul socializării, echitația fiind un vector al vieții sociale în domeniul sportului).

G.COMPETENȚE ȘI APTITUDINI SPORTIVE (ciclism/marș/echitație/campare/turism etc.)

H.CONȘTIINȚA CULTURALĂ (pe fondul relaționării cu exponenți ai diverselor culturi, participanții își vor diversifica și lărgi orizontul cultural, conștientizând valorile altor culturi).

Voluntari

Stagiul 1

MUCIACCIA GABRIELE

HUBER MARIANNE SOPHIE

HUBER MARIANNE SOPHIE

RYK PATRYCJA JANINA

RYK PATRYCJA JANINA

WOJCIK KONRAD

WOJCIK KONRAD

Stagiul 2

KAWALEK DOMINIKA

dominka kawalek

PIWNIK DOMINIKA JOANNA

Dominika

JANICEK CHRISTOPH

1916588_965813363456070_7749545559100340341_n

KAINZ SOPHIE

sophie

Project Management

Prin structura modernă caracterizată de diversitate, dinamism, inovație și parteneriatul solid și eficient, Proiectul “Active Together” capătă o dimensiune internațională evidentă, promovând principii europene fundamentale, cum ar fi: multilingvism, interculturalitate, solidaritate socială și incluziune, promovarea egalității de gen, cetățenia activă și protecția și securitatea participanților. Dimensiunea internațională a proiectului capătă relevanță suplimentară prin prisma înființării la finalul Seminarului de evaluare și valorificare a rezultatelor a “GRUPULUI ACTIVE TOGETHER”, conceput ca o rețea transnațională din care vor face parte cele 4 organizații partenere din cele 4 țări implicate, cu membri din conducerile acestora, lucrători de tineret, voluntari (cu posibilități de extindere prin afilieri/aderări/înscrieri).

Grupul va opera cu instrumente recunoscute (întâlniri la sediile organizațiilor, discuții telefonice/e-mail/conferințe Skype/pagina de facebook a Grupului “Active Together”/site web al Grupului/e-forumuri etc.) în scopul inițierii/dezvoltării/implementării/consultării în domeniul proiectelor de tineret, în special pe linia Programului “Erasmus+”.

Se va proceda la înființarea unei baze de date comune a REȚELEI TRANSNAȚIONALE “GRUPUL ACTIVE TOGETHER”, care să ofere contacte ale tuturor membrilor acestuia.

Atât prin compoziția convergentă de activități cât și prin setul de instrumente/mijloace de lucru non-formale cu care operează, adaptate și eficiente, proiectul se revendica ca o inițiativă pentru sprijinirea tinerilor în următoarele:

DOMENII FUNDAMENTALE DE ACȚIUNE:

educație (focusare pe cea non-formală ca parte a sinergismului educațional);

sănătate/bunăstare;

participarea activă;

voluntariatul;

incluziunea socială;

tineretul în lume;

creativitate și cultura;

ocuparea forței de muncă/antreprenoriat;

Atât stagiile proiectului cât și Seminarul respectă criteriile de calitate ale Programului „Erasmus+” și ale EVS sub toate aspectele:

A.PARTENERIATUL

SO își asumă sarcini complexe de pregătire/support a participanților;

-HO își asumă sarcini complexe administrative/suport;

-CO își asumă sarcini complexe de facilitare a implementării proiectului;

se încheie Acordul Intern semnat/asumat de către toți partenerii-CO/HO-SO-participanți (conține termenele/rolurile/responsabilitățile fiecăreia dintre părți/măsuri de suport/de pregătire/implementare/evaluare/diseminare/valorificare/de tip “follow-up”/prevenirea riscurilor/gestionarea situațiilor de criză etc.). Fiecare dintre părți va primi câte un exemplar în original semnat. Un exemplar original semnat va fi înaintat AN.

parteneri locali-4 instituții publice cu expertiza vastă în managementul proiectelor;

-se elaborează:

(a) Planul de Protecție a Participanților, Prevenire a Riscurilor și de Gestionare a Situațiilor de Urgență;

(b) Planul de Evaluare a Rezultatelor;

(c) Planul de Asigurare a Vizibilității Proiectului și Programului “Erasmus+” și de Diseminare, Valorificare și Multiplicare a Rezultatelor;

(d) Planul de Follow Up (cu obiective/sarcini/măsuri/termene pentru implementarea/dezvoltarea Rețelei transnaționale “GRUPUL ACTIVE TOGETHER”);

(e) Acordurile de Învățare pentru toți participanții la activitățiile proiectului;

(f) Contractele de voluntariat (semnate anterior debutului stagiilor de către toți voluntarii EVS și de către CO/HO);

(g) pentru toți participanții minori Acorduri de Participare semnate anterior debutului fiecărei activități de către părinții/tutorii acestora;

-se încheie Mandatele în cazul organizațiilor CO/HO, SO;

B.PRINCIPII

Proiectul se înscrie clar pe traseul internațional, intercultural (12 voluntari EVS din 3 țări diferite, culturi diferite);

caracterul non-profit;

nu se solicită finanțare din partea participanților/partenerilor (taxe/comisioane/cofinanțări etc.);

procesul de selecție asigură accesul universal/deschis;

instrumente/metode de educație non-formală adaptate nevoilor participanților, asigurându-se transferul spre aceștia a unui bagaj de competențe/aptitudini/atitudini de bază, universale în plan european, cu posibilități reale de utilizare/valorificare indiferent de spațiul geografic/național/cultural;

proiectul este adresat și tinerilor cu oportunități reduse, fiind adaptat nevoilor acestora;

C.STANDARDE

Modalitatea elaborării proiectului asigură respectarea standardelor de calitate în ceea ce privește managementul la nivel de:

comunicare între partenerii proiectului și AN (informări/consultări/evaluări/raportări etc.);

pregătire/implementare/evaluare/diseminare/valorificare activități/rezultate;

recunoaștere a rezultatelor de învățare (elaborarea Certificatului YouthPass/a Certificatului de participare);

organizatoric/administrativ (cazare/transport internațional & local/alocație de buzunar/alocație de hrană/acces resurse/vize/permis de reședință/asigurări sociale & medicale/înscriere la cabinet medical & stomatologic/înscriere la OAT etc.);

prevenire riscuri/gestionare situații criză;

asigurare a vizibilității Programului/Proiectului;

Activitățile

Două stagii de voluntariat (01.09.2014-30.03.2015, respectiv 01.04.2015-30.10.2015) ce vor cuprinde:

1. CLUBUL „BICICLIȘTILOR AMATORI”

 • GRUPURILE ȚINTĂ: tineri interesați din Arad, elevii celor 3 unități școlare partenere, tineri instituționalizați (oportunități reduse) din cadrul Complexului Social Intercultural Curcubeul din Arad.
 • LOCUL DE IMPLEMENTARE–Sediul Asociației „Racing Bike Pro”, Parcul Natural Lunca Mureșului din Arad, Dealul Ineului, spații verzi, parcuri, terenuri sportive, terenuri de joacă pentru copii, sălile de sport ale celor 3 școli partenere etc.
 • PERIOADA–săptămânal pe tot parcursul celor 2 stagii.
 • METODELE DE LUCRU-sunt detaliate în Anexa „AGENDA SĂPTĂMÂNALĂ”.
 • ȚĂRI IMPLICATE-toate țările de origine ale voluntarilor EVS și România.
 • ROLUL FIECĂRUI PARTENER–sunt detaliate la Secțiunea „Rolurile fiecărui partener în activități”.

2. CLUBUL “VENIȚI CU NOI”

 • GRUPURILE ȚINTĂ: tineri interesați din Arad, elevii celor 3 unități școlare partenere, tineri instituționalizați cu oportunități reduse din cadrul Complexului Social Intercultural Curcubeul din Arad.
 • LOCUL DE IMPLEMENTARE–Sediul Asociației „Centrul Județean de Voluntariat Arad” (pentru activități pregătitoare), Parcul Natural Lunca Mureșului din Arad, Dealul Ineului, spații verzi, parcuri, terenuri sportive, terenuri de joacă pentru copii, sălile de sport ale celor 3 școli partenere etc.
 • PERIOADA–săptămânal, pe tot parcursul celor 2 stagii.
 • METODELE DE LUCRU-sunt detaliate în Anexa „AGENDA SĂPTĂMÂNALĂ”.
 • ȚĂRI IMPLICATE-toate țările de origine ale voluntarilor EVS și România.
 • ROLUL FIECĂRUI PARTENER–sunt detaliate la Secțiunea „Rolurile fiecărui partener în activități”.

3. „PONY CLUB”

 • GRUPURILE ȚINTĂ: tineri interesați din Arad, elevii celor 3 unități școlare partenere, tineri instituționalizați cu oportunități reduse din cadrul Complexului Social Intercultural Curcubeul din Arad.
 • LOCUL DE IMPLEMENTARE–centrul Asociației „Pony Club” din municipiul Arad.
 • PERIOADA–săptămânal, pe tot parcursul celor 2 stagii.
 • METODELE DE LUCRU-sunt detaliate în Anexa „AGENDA SĂPTĂMÂNALĂ”.
 • ȚĂRI IMPLICATE-toate țările de origine ale voluntarilor EVS și România.
 • ROLUL FIECĂRUI PARTENER–sunt detaliate la Secțiunea „Rolurile fiecărui partener în activități”.

4. “BOARD-GAMES CLUB”

 • GRUPURILE ȚINTĂ: tineri din Arad, în special cu oportunități reduse, copii instituționalizați cu oportunități reduse din cadrul Complexului Social Intercultural Curcubeul din Arad.
 • LOCUL DE IMPLEMENTARE: Complexul Social Intercultural Curcubeul din Arad, sediul Centrului Județean de Voluntariat Arad.
 • PERIOADA–săptămânal pe tot parcursul celor 2 stagii.
 • METODELE DE LUCRU-sunt detaliate în Anexa „AGENDA SĂPTĂMÂNALĂ”.
 • ȚĂRI IMPLICATE-toate țările de origine ale voluntarilor EVS și România.
 • ROLUL FIECĂRUI PARTENER–sunt detaliate la Secțiunea „Rolurile fiecărui partener în activități”.

5. ATELIERE INTERACTIVE DE LIMBI STRĂINE/CONVERSAȚIE ȘI DE PROMOVARE A ELEMENTELOR DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE A ȚĂRILOR DE PROVENIENȚĂ A VOLUNTARILOR EVS

 • GRUPURILE ȚINTĂ: tinerii instituționalizați cu oportunități reduse ai Complexului Social Intercultural Curcubeul din Arad.
 • LOCUL DE IMPLEMENTARE: Complexul Social Intercultural Curcubeul din Arad, sediul Centrului Județean de Voluntariat Arad.
 • PERIOADA–săptămânal pe tot parcursul celor 2 stagii.
 • METODELE DE LUCRU-sunt detaliate În Anexa „AGENDA SĂPTĂMÂNALĂ”.
 • ȚĂRI IMPLICATE-toate țările de origine ale voluntarilor EVS și România.
 • ROLUL FIECĂRUI PARTENER–sunt detaliate la Secțiunea „Rolurile fiecărui partener în activități”.

6. PROMOVAREA PROGRAMULUI “ERASMUS+” in rândul tinerilor și organizațiilor active din Arad, ca o componentă permanentă a proiectului

 • GRUPURILE ȚINTĂ: tinerii/organizațiile/instituții/alte persoane fizice sau juridice interesate din Arad.
 • LOCUL DE IMPLEMENTARE: municipiul Arad prin BIROUL EUROPE-DIRECT ARAD și prin biroul local din Arad al Centrul Județean de Voluntariat Arad.
 • PERIOADA–lunar pe tot parcursul celor 2 stagii.
 • METODELE DE LUCRU-sunt detaliate în Anexa „AGENDA SĂPTĂMÂNALĂ”.
 • ȚĂRI IMPLICATE-toate țările de origine ale voluntarilor EVS și România.
 • ROLUL FIECĂRUI PARTENER–sunt detaliate la Secțiunea „Rolurile fiecărui partener în activități”.

7. UN SEMINAR DE EVALUARE A REZULTATELOR

 • GRUPURILE ȚINTĂ-lucrătorii de tineret din țările implicate ce vor lua parte la Seminarul de Evaluare a Rezultatelor Proiectului.
 • LOCUL DE IMPLEMENTARE: Sediul Asociației Centrul Județean de Voluntariat Arad.
 • PERIOADA–zilnic în perioada 20.05.2015-30.05.2015.
 • METODELE DE LUCRU-sunt detaliate în Anexa „AGENDA ZILNICĂ”.
 • ȚĂRI IMPLICATE-toate țările de origine ale lucrătorilor de tineret și România.
 • ROLUL FIECĂRUI PARTENER–sunt detaliate la Secțiunea „Rolurile fiecărui partener în activități”.

Impact

Prin această inițiativă de experiențe, activități și metode denumită “Active Together” ne dorim, atât în planul voluntarilor EVS din cele două stagii, a lucrătorilor de tineret din cadrul Seminarului de evaluare, diseminare și valorificare a rezultatelor, cât și a grupurilor țintă vizate să producem efecte concrete în:

a) dezvoltarea personală;

b) adoptarea unui stil de viață sănătos;

c) conștientizarea cetățeniei europene active;

d) promovarea incluziunii sociale și a solidarității;

e) dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor cerute de angajatori;

f) conștientizarea nevoii de voluntariat;

Anticipăm ca Proiectul „Active Together” va avea următoarele rezultate:

IMPACT LA NIVELUL VOLUNTARILOR EVS

le va furniza și/sau dezvolta un set de cunoștințe/competențe/aptitudini/atitudini cheie, de bază, cu aplicabilitate universală, transnațională;

le va amplifica dimensiunea europeană;

le va aprofunda percepția asupra societății în sensul implicării active și a responsabilizării în comunitate;

le va conștientiza importanța adoptării unui mod de viață sănătos, bazat pe mișcare fizică și alimentație corectă

le va oferi alternative de petrecere a timpului liber;

le va asigura posibilități și oportunități de valorificare, într-o manieră concretă, practică, ce concordă cu cerințele sociale, a cunoștințelor/competențelor dobândite în sistemul educativ formal;

conștientizarea potențialului inovator și creativ al tinerilor, cu efect direct în viața reală (de exemplu relevarea posibilității de a contribui la conceperea unor viitoare proiecte destinate tinerilor);

dezvoltarea și conștientizarea necesității și importanței voluntariatului;

conștientizarea utilității tinerilor în societate;

promovarea dialogului intercultural;

inițierea tinerilor în managementul de proiect, în activități antreprenoriale;

IMPACT LA NIVELUL LUCRĂTORILOR DE TINERET IMPLICAȚI ÎN SEMINAR

le va furniza și/sau dezvolta un set de cunoștințe/competențe/aptitudini/atitudini cheie, de bază, cu aplicabilitate universală, transnațională;

ii va motiva în sensul căutării oportunităților de învățare (inclusiv în contextul mobilităților europene);

le va amplifica dimensiunea europeană;

le va lărgi orizontul în ceea ce privește oportunitățile de implicare activă în proiecte transnaționale;

le va furniza, pentru viitor, o serie de posibilități de dezvoltare de proiecte transnaționale (în special prin înființarea rețelei transnaționale „ACTIVE TOGETHER GROUP”);

promovarea dialogului intercultural;

IMPACT LA NIVELUL GRUPURILOR ȚINTĂ (elevi, tineri instituționalizați cu oportunități reduse etc.)

le va furniza și/sau dezvolta o serie de cunoștințe/competențe/aptitudini/atitudini cheie, de bază, cu aplicabilitate universală, transnațională;

ii va motiva să urmărească cu atenție oportunitățile de învățare (inclusiv pe linia mobilităților europene);

le va dezvolta competențe de comunicare în limbi străine;

ii va motiva să devină mai activi în relațiile dezvoltate cu societatea;

vor depăși complexe de inferioritate/prejudecăți cu privire la propria persoană și la capacitatea de a relaționa de la egal la egal cu alții (în special în cazul tinerilor proveniți din Complexul Curcubeul);

le va extinde orizontul oportunităților în ceea ce privește implicarea activă în proiecte transnaționale (de voluntariat/tineret etc);

le va dezvolta capacitatea de a relaționa cu persoane din medii diferite;

va asigura depășirea unor prejudecăți despre UE și o mai bună cunoaștere a realităților/tematicilor europene;

le va spori interesul pentru interculturalitate;

va conștientiza și va amplifica interesul pentru implicarea în acțiuni de voluntariat;

va atrage atenția asupra tinerilor cu oportunități reduse și va conștientiza asupra necesității și importanței implicării active în sensul integrării sociale a acestora;

IMPACT LA NIVELUL PARTENERILOR LOCALI

le va crește nivelul de înțelegere a caracteristicilor proiectelor de mobilitate transnațională;

le va conștientiza cu privire la importanța voluntariatului și a educației non-formale în dezvoltarea personală/socială a tinerilor;

le va stimula să se implice activ în proiecte implementate pe linia Programului „Erasmus+”;

IMPACT LA NIVELUL CO/HO ȘI SO

le va dezvolta/spori capacitatea de a coordona/găzdui/trimite voluntari în cadrul proiectelor transnaționale (inclusiv pe fondul dezvoltării Grupului transnațional „Active Together”);

le va dezvolta capacitățile de management a resurselor umane/materiale/financiare în domeniul mobilităților transnaționale;

le va dezvolta capacitățile de a coopera/comunia în cadrul parteneriatelor transnaționale;

le va spori eficiența în toate etapele unei mobilități transnaționale de tineret (selecția voluntarilor/lucrătorilor de tineret, trimiterea/găzduirea/coordonarea acestora, implementarea de activități, furnizarea de servicii de mentorat/facilitare locală, evaluarea etapelor, diseminarea/exploatarea/valorificarea rezultatelor, administrarea financiară/logistică etc.);

 logo_Erasmus_plus

* Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

*This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.