Despre CJV Arad

ASOCIAȚIA CENTRUL DE VOLUNTARIAT ARAD este o organizație independentă, neguvernamentală și non-profit, activă internațional, care are ca misiune în special dezvoltarea de programe de tineret și voluntariat.

thumb (2)

 

“Seamănă un gând și vei culege o acțiune; seamănă o acțiune și vei culege un obicei; seamănă un obicei și vei culege un caracter; seamănă un caracter și vei culege un destin.” Charles Reade

 

Asociația Centrul Județean de Voluntariat Arad a fost înființată în anul 2013 în Arad, România, ca urmare a inițiativei unui grup de tineri de a se implica activ și responsabil în activitățile comunității din care fac parte.

Centrul Județean de Voluntariat Arad are ca scop promovarea implicării în mod voluntar a membrilor comunității în dezvoltarea societății civile. Asociația își propune: identificarea, dezbaterea, analizarea și soluționarea problemelor specifice tinerilor și nu numai, prin elaborarea de strategii și programe în spiritul principiilor democrației moderne, formarea și dezvoltarea capacităților asociative și profesionale, ale tinerilor care doresc să se implice în viața societății civile din România și dezvoltarea cooperării dintre ONG-uri de tineret, autoritățile publice centrale și locale, sectorul de afaceri, alte organizații de activități ce pot contribui la dezvoltarea durabilă a societății civile românești. Asociația vizează promovarea de relații de colaborare cu alte asociații, fundații și organisme, persoane juridice interne sau externe.

Obiectul de activitate al asociației Centrul Județean de Voluntariat Arad este cooperarea și implicarea tinerilor în proiecte având ca misiune dezvoltarea unei societăți  civile durabile și participative, bazată pe valori umane fundamentale, cum ar fi: implicare și solidaritate, cultură și artă, democrație și drepturile omului, cooperare și respect reciproc, interculturalitate și dialog intercultural.

Un alt obiectiv, este elaborarea, implementarea și implicarea în proiecte care cuprind activități ce urmăresc dezvoltarea unor parteneriate bilaterale, prin sprijinirea lucrului împreună și a schimbului de cunoștințe, interese și experiențe pe idei specifice de proiecte, între ONG-urile din România și parteneri locali, naționali, internaționali (democrație, drepturile omului, transparența și buna guvernare, democrație participativă, combaterea rasismului și xenofobiei, anti-discriminare, inegalități sociale, sărăcie și excluziune inclusiv în zonele rurale, egalitate de gen, violența bazata pe gen, protecția mediului și schimbări climatice, servicii sociale și de bază, dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale).

Asociația Centrul Județean de Voluntariat Arad încurajează cooperarea și implicarea tinerilor în proiecte, urmărește dezvoltarea voluntariatului în comunitate, creșterea numărului de voluntari în instituțiile publice și organizațiile non-guvernamentale, creșterea și dezvoltarea de strategii pentru voluntariat, creșterea gradului de inovare în domeniul voluntariatului, creșterea vizibilității voluntariatului în comunitate, promovarea educației non-formale pentru voluntariat.

Prin alte obiective putem enumera: dezvoltarea comunicării și relațiilor interpersonale, stimularea tinerilor de a lucra în echipă, dezvoltarea unei conduite morale, creșterea simțului de responsabilitate, al datoriei prin implicarea în viața socială, creșterea calității de inițiativă și solidaritate a tinerilor, acordarea de consultanță în scrierea și implementarea de proiecte și soluții tehnice, implicarea tinerilor în procesul de identificare, prevenire și rezolvare a problemelor comunitare, promovarea dialogului intercultural regional, național și internațional.

Asociația Centrul Județean de Voluntariat Arad are în vedere încurajarea și promovarea diverselor forme de exprimare a tinerilor, alte activități care vizează implicarea tinerilor în proiecte locale, naționale și internaționale, crearea de facilități de nivel european pentru îmbunătățirea și dezvoltarea comunicării între tineri, organizații publice și private, colaborarea cu alte organizații nonguvernamentale sau guvernamentale, prin implementarea în comun de proiecte pe teme de tineret, social, intercultural, democrație, mediu, mobilitate, acordarea de premii, sau burse anuale pentru tinerii merituoși, implementarea de proiecte naționale și internaționale care să contribuie la o mai bună cunoaștere a valorilor românești în străinătate.

Alte activități ale asociației: organizarea de evenimente, realizarea de servicii de consultanță, realizarea de servicii tipografice, editoriale și publicistice, realizarea de servicii de publicitate, producție publicitară și webdesign, realizarea de servicii foto video, elaborarea, implementarea și/sau implicarea în proiecte cu caracter social și de sănătate, elaborarea, implementarea și/sau implicarea în proiecte care vizează activități de turism și protejarea mediului, implementarea și/sau implicarea în proiecte care vizează activități de formare profesională și proiecte sportive.

Misiune

 • Prin colaborare între tineri şi voluntariat, dorim să identificăm, să valorificăm şi să creăm noi oportunități pentru comunitate şi pentru tânăra generație.
 • Construim punți între tinerii merituoși, dar şi între aceștia şi celelalte generații.
 • Liderii pe care Asociația Centrul Județean de Voluntariat îi formează se afirmă prin colaborare şi implicare.
 • Membrii Centrului Județean de Voluntariat sunt mereu dornici să descopere şi să învețe.

Valorile Asociației

 • În toate proiectele noastre, suntem ghidați de un set ferm de valori și principii pe care le afirmăm cu tărie.
 • Suntem prezenți.
 • Suntem responsabili.
 • Suntem o echipă.
 • Suntem viitori lideri.
 • Suntem fideli principiilor noastre.
 • Suntem implicați în comunitate.

Viziune

 • Centrul Județean de Voluntariat Arad trebuie să devină un laborator de idei și o echipă de acțiune cu impact pozitiv în comunitate.
 • O astfel de viziune se întemeiază pe o filosofie a organizației care privilegiază meritul, responsabilitatea și implicarea.
 • Imaginația și entuziasmul sunt motoarele inițiativelor CJV Arad.

Obiectul de activitate al Asociației CENTRUL JUDEȚEAN DE VOLUNTARIAT ARAD

 • a. Realizarea de programe/proiecte destinate promovării patrimoniului cultural material/imaterial;
 • b. Realizarea de programe/proiecte destinate promovării patrimoniului natural;
 • c. Realizarea de programe/proiecte destinate promovării turismului;
 • d. Realizarea de programe/proiecte care să sprijine sau să dezvolte programe de educație formală și nonformală (în special pe direcția de prevenire și părăsire timpurie a școlii și cu privire la învățarea pe tot parcursul vieții);
 • e. Realizarea de programe/proiecte “de excelență tematice”;
 • f. Realizarea de programe/proiecte care au scopul și misiunea pentru dezvoltarea unei societăți civile durabile şi participative, bazată pe valori umane fundamentale, cum ar fi: implicare şi solidaritate, cultură şi artă, democraţie şi drepturile omului, cooperare şi respect reciproc, interculturalitate și dialog intercultural;
 • g. Elaborarea și implementarea de proiecte având ca și punct de plecare un scop general (cultură, democrație, drepturile omului, transparență și bună guvernare, anti-discriminare, inegalităţi sociale, sărăcie şi excluziune, egalitate de gen, violenţă, protecţia mediului şi schimbări climatice, servicii sociale şi de bază, dezvoltarea capacităţii organizaţiilor non-guvernamentale, sănătate, turism, mediu, justiție, mobilitate, antreprenoriat) și care urmărește și dezvoltarea unor parteneriate bilaterale, prin sprijinirea lucrului împreună şi a schimbului de cunoştinţe, interese şi experienţe pe idei specifice de proiecte, între ONG-uri din România şi parteneri locali, naţionali, internaţionali;
 • h. Cooptarea şi implicarea tinerilor în proiecte având ca şi misiune dezvoltarea voluntariatului în comunitate;
 • h1. Creşterea numărului de voluntari în instituţiile publice şi organizaţiile non-guvernamentale;
 • h2. Crearea şi dezvoltarea de strategii pentru voluntariat;
 • h3. Creşterea gradului de inovare în domeniul voluntariatului;
 • h4. Creşterea vizibilităţii voluntariatului în comunitate;
 • h5. Promovarea educaţiei nonformale prin voluntariat;
 • i. Consultanţă în scrierea şi implementarea de proiecte şi soluții tehnice;
 • j. Realizarea de programe/proiecte de promovare a dialogului intercultural local, regional, național şi internațional;
 • k. Realizarea de programe/proiecte prin care se încurajează şi promovează diverse forme de exprimare ale tinerilor;
 • l. Proiecte sau programe de acordare de premii sau burse, implementarea de proiecte naţionale şi internaţionale, care să contribuie la o mai bună cunoaştere a valorilor româneşti în străinătate;
 • m. Organizarea de evenimente;
 • n. Realizarea de servicii de consultanţă;
 • o. Realizarea de servicii tipografice, editoriale şi publicistice; Realizarea de servicii de publicitate, producţie publicitară şi webdesign; Realizare de servicii foto video;
 • p. Elaborarea, implementarea şi/sau implicarea de proiecte cu caracter social şi sănătate;
 • q. Elaborarea, implementarea şi/sau implicarea de proiecte care vizează activităţi de turism şi protejarea mediului;
 • r. Elaborarea, implementarea şi/sau implicarea de proiecte care vizează activităţi de formare profesională;
 • s. Elaborarea, implementarea şi/sau implicarea de proiecte care vizează proiecte sportive;
 • t. Stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradiţiilor culturale locale (româneşti sau ale minorităţilor etnice);
 • u. Sprijinirea şi stimularea creativităţii şi performanţei tinerilor în diverse domenii ale industriilor creative (publicitate, arte vizuale, artele spectacolului, cercetare-dezvoltare, software etc.);
 • v. Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în viaţa comunităţii;
 • w. Facilitarea accesului la cultură de calitate a tinerilor din mediul rural prin măsuri speciale de participare culturală locală;
 • x. Implementarea de proiecte pentru valorificarea potenţialului turistic şi cultural al ţării;
 • y. Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă, sport şi turism pentru tineri;

Scopul asociației CENTRUL JUDEȚEAN DE VOLUNTARIAT ARAD îl constituie:

Asociația CJV Arad are ca scop promovarea implicării în mod voluntar a membrilor comunității în dezvoltarea societății civile;

Asociația CJV Arad își propune:

 • a. Promovarea și recompensarea performanței educaționale, vocaționale și sportive.
 • b. Identificarea, dezbaterea, analizarea şi soluţionarea problemelor specifice fiecărei comunități prin elaborarea de strategii şi programe în spiritul principiilor democraţiei moderne;
 • c. Dezvoltarea cooperării dintre ONG-uri și autorităţi publice centrale şi locale, sectoare de afaceri, alte organizaţii cu activităţi ce pot contribui la dezvoltarea durabilă a societăţii civile româneşti;
 • d. Promovarea valorilor europene în conformitate cu articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Uniunea: valori precum respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept, precum și pentru respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați;
 • e. Realizarea de programe și proiecte destinate tinerilor;
 • f. Promovarea valorilor civice, ale democraţiei, statului de drept și respectarea ordinii publice;
 • g. Promovarea de relaţii de colaborare cu alte asociaţii, fundaţii şi organisme, persoane juridice interne sau externe;