Cum pot să devin voluntar?

fii-ecologic-2

flyer A5 CJV Arad devino voluntar

 Care sunt beneficiile voluntariatului în organizaţia noastră ?

Pentru TINE

 • Dezvoltare personală;
 • Posibilitatea de a fi parte a grupului de voluntari ai Asociației Centrului Județean de Voluntariat Arad;
 • Posibilitatea de a lucra cu un anumit grup de persoane;
 • Posibilitatea de a face parte dintr-o echipă;
 • Posibilitatea de a-ţi face noi prieteni;
 • Posibilitatea de a câştiga experienţă în vederea obţinerii unui loc de muncă;
 • Posibilitatea de a-ţi menţine „în uz” cunoştinţe sau abilităţi pe care altfel nu le foloseşti;
 • Posibilitatea de a învăţa lucruri noi şi a-ţi forma deprinderi utile;
 • Posibilitatea de a da înapoi o parte din ceea ce ai primit de la alţii;
 • Posibilitatea de a te simţi util;
 • Posibilitatea de a face tranziţia spre o nouă viaţă;
 • Posibilitatea de a testa o nouă carieră;
 • Posibilitatea de a-i ajuta pe cei mai puţin norocoşi, aflaţi în suferinţă;
 • Posibilitatea de a ajuta comunitatea;
 • Posibilitatea de a-ţi asuma o responsabilitate;
 • Posibilitatea de a înţelege problemele comunităţii în care trăieşti;

Pentru Centrul Județean de Voluntariat Arad

 • Oportunitatea de a lucra în echipă, de a se reuni în jurul unei cauze comune pozitive;
 • Oportunitatea de a întări legătura angajaţilor şi a organizaţiei cu comunitatea, punând în aplicare valorile organizaţiei;
 • Oportunitatea angajatului de a-şi asuma rolul de leader;
 • Oportunitatea angajaţilor de a încuraja inovaţia şi creativitatea;
 • Oportunitatea angajaţilor de a-şi dezvolta abilităţile educative şi de formare profesională;
 • Posibilitatea de a angaja tineri pe poziţii de entry-level, cu experienţă de voluntariat;
 • Relevanţă, dovedind astfel dorinţă de muncă şi faptul că ştiu să-şi asume o responsabilitate;
 • Posibilitatea de a selecta astfel personal flexibil, activ, creativ, capabil să îşi adapteze şi să aplice abilităţi în contexte şi situaţii diverse;
 • Posibilitatea de a selecta personal compatibil cu viziunea şi misiunea noastră;
 • Posibilitatea de a selecta personal implicat şi dedicat, nu doar competenţi;
 • Oportunitatea de a se implica într-un program de voluntariat organizat de angajatorul său;

 De ce să devii voluntar?

 • Voluntariatul poate fi o sursă foarte bogată de învățare, atunci când există atât dorința de a învăța din partea voluntarului, cât şi preocupare pentru motivația voluntarului din partea organizației la care acesta activează.
 • Implicându-te în diverse proiecte şi activități, lucrând în echipă, sau de unul singur, confruntându-te cu diverse situații și probleme, dobândești implicit noi abilități, noi cunoștințe, noi atitudini – într-un cuvânt, noi competenţe.
 • În timp ce altruismul, preocuparea pentru cei din jur şi pentru diverse subiecte cu impact comunitar, este cea mai evidentă motivație pentru a deveni voluntar, pentru mulți tineri este deosebit de motivantă oportunitatea de a dobândi noi abilități utile pentru a-şi găsi un loc de muncă, sau posibilitatea de a explora diferite opțiuni de carieră.
 • Activitățile de voluntariat pot avea un impact puternic asupra traiectoriei profesionale. Dintre toate tipurile de învățare informală şi non-formală, voluntariatul este cea mai complexă modalitate de a învăța, de a te dezvolta şi de a împărtăși cele învățate. Voluntariatul îți oferă oportunitatea de a îmbina munca într-un proiect concret, aplicat în comunitate, deci de a dobândi experiența practică de care ai nevoie, cu socializarea și relaționarea cu persoane și situații deosebit de diverse. Experiențele de lucru și de relaționare pe care le vei trai pe parcursul implicării tale ca voluntar, se pot dovedi o excelentă sursă pentru atunci când vei fi pus în faţa faptului de a-ţi dovedi într-un fel sau altul valoarea, competenţele, aptitudinile. Poate va fi în faţa unui angajator, sau poate chiar în faţa unei comisii de admitere într-o instituție de învățământ. Oricum, important e să fii pregătit să demonstrezi aceste competenţe pe care tu le deții.

Dorești să faci voluntariat în cadrul organizației noastre? Comunitatea are nevoie de ajutorul tău!

Cum poți ajuta?

 • Prin toate activitățile pe care le desfășurăm, încercăm să îmbunătățim viața comunității. Dacă vrei să ne ajuți, este nevoie de disponibilitatea, deschiderea, flexibilitatea și implicarea ta.
 • Pentru a descoperi împreună tipul de activitate în care ajutorul tău este cel mai potrivit, vei lua parte la o pregătire inițială organizată pentru toți voluntarii. Aici vei afla mai multe despre proiectele noastre și despre modul în care suntem organizați.
 • În funcție de timpul pe care vei dori să-l petreci alături de noi, precum și de abilitățile și pregătirea pe care o ai, vom putea să te implicăm în activități culturale, administrative, educaționale sau/și de tineret. Ajutorul tău este binevenit oriunde, acolo unde în comunitate este nevoie de asistență și sprijin.
 • Vei avea ocazia să lucrezi direct cu tineri, copii dar și cu profesioniști din toate domeniile. Va fi nevoie de responsabilitate, răbdare și dedicație.

Ce îți oferim?

 • În organizația noastră primești sprijin atât pentru dezvoltare personală, cât și material, în realizarea activităților din cadrul proiectelor. Susținem financiar și logistic fiecare acțiune aprobată de consiliul director la care participi.
 • Voluntarii străini au posibilitatea de a învăța limba română, precum și o cultură nouă.
 • Orice cheltuieli care nu au legătură cu activitatea desfășurată de noi, de exemplu, transportul tău către casă, vor fi suportate de către tine, ca și voluntar.
 • Experiența de a fi activ în diferite proiecte, alături de alți tineri ca și tine, reprezintă o șansă de a învăța lucruri noi, de a deveni mai bun, de a-ți face prieteni noi, de a face diferența.

 Cum te poți înscrie?

Te rugăm să completezi online formularul de aderare sau să îl trimiți  completat la adersa de mail voluntariatarad@gmail.com
Un coleg te va contacta în cel mai scurt timp pentru a stabili toate detaliile necesare.

Împreună facem o lume mai bună, îți mulțumim!

ÎNSCRIE-TE CA ȘI VOLUNTAR

PAȘI CARE TREBUIE SĂ ÎI URMEZI:

 • Completarea cererii de aderare online pe website-ul www.voluntariatarad.ro
 • Un reprezentant al Asociației CJV Arad, te va contacta și îți va oferi mai multe informații despre programul de voluntariat al centrului și regulamentul.

DACĂ AI DECIS SĂ MERGI MAI DEPARTE după ce ai fost informat despre statut, activități, și regulament.

 Depunerea cererii de aderare scrise, însoțite de următoarele documente: (formular F1)
(1) Buletin (carte) de identitate, prin care se face dovada identităţii, cetățeniei şi a
domiciliului – copie xerox;
(2) Actele de stare civilă, după caz– copii xerox; (dacă este cazul)
(3) O declaraţie pe propria răspundere că nu ai antecedente penale, nu ai fost condamnat:

 • pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de
  serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte
  de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea activităţii de voluntariat, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, starea de sănătate, permite munca de voluntar. (formular F2).

(4) În cazul voluntarilor minori este necesar acordul părinților. (Formular F3)

 • Ulterior se va semna contractului de voluntariat. (model contract CV1)

Deschiderea dosarului voluntarului în care sunt prevăzute:

 • fișa de post (Formular F4)
 • fișa de instructaj SSM (Formular F7)
 • fișa de activitate și pontaj (Formular F5)
 • rapoartele voluntarului (Formular F6)
 • certificatele obținute în urma activităților (Formular F8)

INSTRUCTAJUL SSM PENTRU VOLUNTARI ÎN CADRUL UNUI ONG

Realizarea instructajului ssm pentru fișa de protecție a voluntarului privind securitatea și sănătatea în muncă în activitățile de voluntariat.

“Potrivit prevederilor art. 3 din Legea securității și sănătății în muncă, nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege se aplică în toate sectoarele de activitate, atât publice, cât și private.

Totodată, conform art. 5 lit.a) și c) din același act normativ, persoanele care desfășoră activități de voluntariat sunt considerate din punct de vedere al legislației în domeniul ssm, ca fiind alți participanți la procesul de muncă și astfel asimilați lucrătorilor.

În ceea ce privește instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă, potrivit art. 77-100 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006 , cu modificările și completările ulterioare, aceasta cuprinde trei faze, respectiv: instruirea introductiv-generală, instruirea la locul de muncă și instruirea periodică.

Instruirea introductiv-generală se face, potrivit art. 83 lit. a) din Norme, la angajarea lucrătorilor definiți conform art. 5 lit. a) din lege, deci și voluntarilor. În funcție de modul în care au fost organizate activitățile de prevenire și protecție la nivelul ONG-ului, instruirea introductiv-generală se face de către:

a) angajatorul care și-a asumat atribuțiile din domeniul securității și sănătății în muncă; sau
b) lucrătorul desemnat; sau
c) un lucrător al serviciului intern de prevenire și protecție; sau
d) serviciul extern de prevenire și protecție.

Instruirea la locul de muncă și instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor prevăzuți la art. 83 (inclusiv voluntarilor), de către conducătorul direct al locului de muncă (persoana care atribuie sarcinile voluntarilor în cazul dvs.).”

DESCARCĂ FIȘA DE INSTRUCTAJ COLECTIV VOLUNTARI AICI

Protecţie şi Siguranţă în lucrul cu Voluntarii
Informații și Instrucțiuni de folosire

A. Fișa de Protecție a Voluntarului

Fișa de protecție în muncă și semnarea acesteia de către fiecare voluntar al fiecărei organizații reprezintă acordul fiecăruia de a presta un serviciu în perfecte condiții de siguranță și securitate. Înainte de a se semna, fiecare persoană trebuie să fie instruită și prevenită în legătură cu activitatea ce urmează a fi prestată și riscurile la care se expune efectuând acel serviciu/acea activitate.

Instructajul poate fi efectuat de persoane fizice/juridice, care au primit acreditare de la inspectoratele teritoriale de muncă, eliberându-se adeverinţe și certificate de la acestea în domeniul relațiilor de muncă. În funcție de preferinţe, instructajul poate fi efectuat chiar de organe specializate ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă) aflate în subordinea Inspecției Muncii, în baza unui contract.

Chiar și după semnarea fișei de protecție a muncii, prestatorii/voluntarii trebuie supervizați pe toată durata activității. Persoana responsabilă de grup continuă să ofere informații generale și specifice de siguranță și securitate în muncă și este direct răspunzătoare în cazul unui control, unei inspecții a ITM. Acesta trebuie să prezinte informaţii privind instructajul efectuat şi fişele de protecţie a muncii semnate de către toată lumea care a luat parte la activitate (voluntari, membri ai echipei de organizare, etc).

Instructajul şi semnarea fişei de protecţie a voluntarului se efectuează înainte de fiecare activitate în care sunt implicaţi voluntarii şi nu doar la începutul stagiului de voluntariat, instructajul putând să difere de fiecare dată în funcţie de activitatea pe care urmează să o deruleze şi domeniul acesteia.

Normele generale de protecţie a muncii trebuie incluse în toate instructajele efectuate, iar normele specifice de protecţie a muncii sunt aplicabile pe domenii de activitate diferite către toate persoanele fizice sau juridice, din sectorul public, mixt, privat şi alte categorii.

B. Declaraţie de Remitere şi Renunţare (R-R)

Pentru organizaţia gazdă, fişa de “Remitere şi renunţare de răspundere civilă” reprezintă acordul voluntarului de a se angaja în activităţile propuse care s-ar putea să includă activităţi cu risc crescut. În cazul în care voluntarul nu respectă regulile impuse şi normele de protecţie a muncii stabilite la instructaj, îşi asumă în mod expres şi irevocabil riscul de rănire sau vătămare şi eliberează organizaţia gazdă de orice răspundere în caz de vătămare, boală, deces sau distrugere a proprietăţii.

Prin semnarea declaraţiei de remitere şi renunţare voluntarul întelege că organizaţia gazdă nu suportă asigurarea de sănătate medicală sau de invaliditate. Aici se exclud cazurile în care voluntarul împreună cu organizaţia gazdă au convenit altfel. Este recomandabil ca fiecare voluntar să aibă propria asigurare medicală sau de sănătate.

Voluntarul, consimte în mod liber, fără a fi constrâns să renunţe la orice pretenţie împotriva organizaţiei gazdă în legătură cu orice dispută sau pretenţie, materială sau nu, care ar putea rezulta din activităţile efectuate.

Prin fișa de R-R, voluntarul îşi exprimă acordul ca organizaţia gazdă să folosească materiale foto, video sau audio realizate pe parcursul activităţilor. Organizaţia declară şi garantează că aceste materiale vor fi folosite doar în scopul realizării activităţii şi nu vor fi comercializate sau transferate unor terţe părţi fără acordul expres, exprimat în scris al voluntarului.

C. Raport de incident

Raportul de incident trebuie completat în cel mai scurt timp de la evenimentul produs (nu mai târziu de 4 zile) de către coordonatorul de voluntari sau responsabilul de grup în cazul în care acesta diferă. Raportul se completează după fiecare accident, rănire, boală care necesită asistență medicală specializată, spitalizare, evacuare sau deces al unui membru din echipă. Raportul se întocmește după orice perturbare semnificativă a activității de voluntariat, cauzată de o calamitate naturală sau produsă de om, care a pus în pericol voluntarii și membrii echipei.

Raportul de incident trebuie completat şi predat managerului de proiect/directorului executiv al organizaţiei sau unei alte persoane din cadrul organizaţiei, stabilite de comun acord în organizaţie. În cazul incidentelor grave în care sunt implicaţi voluntarii minori, părinţii sau responsabilii legali ai acestora vor fi înştiinţaţi şi ei de situaţie, în cel mai scurt timp.

Regulament de ordine interioară pentru voluntari în cadrul CJV Arad

Art. 1 Obiectul Centrului Județean de Voluntariat Arad:

 • (1) Prezentul regulament reglementează regimul general al Centrului Județean de Voluntariat Arad privind implicarea Voluntarilor, precum şi organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţilor de voluntariat.
 • (2) Centrul Județean de Voluntariat Arad a fost înfiinţat în anul 2013 prin sentința Judecătoriei Arad, ca urmare a înregistrării în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Arad.
 • (3) Grupul de Voluntari al Centrului Județean de Voluntariat Arad funcţionează în baza Legii voluntariatului 78/2014.
 • (4) Centrul Județean de Voluntariat Arad este o entitate nonprofit, fără scop patrimonial înființată în baza OG 26/2000.

 Art 2  Reguli de conduită și ordine interioară în cadrul Grupului de Voluntari CJV Arad

 • (a) Voluntarii se subordonează coordonatorului de voluntari, conducerii CJV Arad sau a altor persoane însemnate în fișa de post a voluntarului.
 • (b) Voluntarii, ca şi coordonatorii de voluntari, sunt modele pentru tinerii din comunitate. De aceea, este important ca limbajul şi vestimentaţia voluntarilor să fie decente (fără bluze şi fuste exagerat de scurte sau mulate).
 • (c) Voluntarii au dreptul de a primi informaţii despre persoanele cu care lucrează, aflate în dificultate, dar aceste discuţii nu trebuie să aibă loc în faţa acestora. Toate informaţiile referitoare la aceștia sunt confidenţiale, nu se pot discuta cu alte persoane care nu sunt implicate în activităţile centrului.
 • (d) În cazul în care voluntarii observă aspecte îngrijorătoare cu privire la comportamentul altor voluntari, sau află de anumite informaţii referitoare la propriile lor probleme, au obligaţia de a le transmite coordonatorului de voluntari. Nu se recomandă ca voluntarii să investigheze situaţia şi problemele familiei din care provine altă persoană, coleg sau voluntar.
 • (e) Voluntarii vor avea grijă la aprecierile pe care le fac la adresa altor persoane, astfel încât să nu fie atinsă demnitatea umană.
 • (f) Voluntarii nu corectează şi nu intervin peste deciziile coordonatorului de voluntari, pot face doar sesizare conducerii Asociației CJV Arad.
 • (g) Voluntarii trebuie să adopte acea atitudine sau comportament, care să nu tulbure echilibrul psihic şi emoţional al beneficiarilor proiectelor (evită apropierea fizică exagerată şi preferenţială faţă de alții).
 • (h) Voluntarii nu pot oferi cadouri copiilor din cadrul activităților, fără aprobarea coordonatorului de voluntari pentru a evita discrimininările între participanți.
 • (i) Voluntarii nu pot aduce persoane din afară (prieteni, cunoscuţi, rude) la activităţile Centrului fără acordul coordonatorului de voluntari. În cazul în care un voluntar are un prieten care doreşte să devină voluntar, este nevoie ca acesta să stabilească o întâlnire cu coordonatorul de voluntari şi abia apoi poate participa la activităţile Centrului.
 • (j) Voluntarii au dreptul de a solicita o adeverinţă din partea Fundaţiei, cu privire la activitatea desfăşurată şi numărul de ore.
 • (k) Voluntarii nu vor desfăşura în timpul programului şi faţă de beneficiarii proiectelor CJV Arad niciun fel de activitate de propagandă politică, religioasă sau de natură de a determina adeziunea acestora la un grup de interese.
 • (l) Voluntarii au acces la echipamentele şi dotările CJV Arad numai cu permisiunea personalului de conducere şi în interesul activităţii asociației
 • (m) Voluntarii nu pot fuma în incinta CJV Arad
 • (n) Atunci când se lucrează cu copii, este nevoie de multă delicateţe şi atenţie, de răbdare, empatie şi iubire. Voluntarul nu rezolvă tema copilului, nu îi oferă răspunsurile pe care nu le ştie, ci îl ajută să le găsească singur, cu ajutorul întrebărilor.
 • (o) Este interzis voluntarului să se prezinte la activități în stare de ebrietate sau sub efectul substanțelor halucinogene, a unei stări de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

Art 3 Reguli de conduită și ordine interioară la activitățile CJV Arad

 • (a) Este interzis voluntarului să acționeze împotriva indicațiilor coordonatului de activitate privind securitatea și protecția muncii.
 • (b) Voluntarii răspund pentru echipamentele luate în custodie personală în desfășurarea activităților. Aceștia vor avea grijă să înapoieze echipamentele preluate de la asociație.
 • (c) Voluntarii vor trebui să păstreze ordinea la locul de muncă.

Art. 4 Prezentul regulament se poate modifica de către CD al As. CJV Arad, la solicitarea grupului de voluntari sau a unuia dintre membrii asociației.

Art. 5 Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării acestuia de către CD al CJV Arad.