Cum poți să devii membru?

people-2

Dobândirea calității de membru în cadrul Asociației Centrul Județean de Voluntariat Arad, conform Statului:

  • Poate deveni membru al asociației orice cetățean român, sau străin care aderă pe baza liberului consimțământ prin cerere scrisă (însoțită de cv) după ce a luat la cunoștință prevederile prezentului statut. Cererea de dobândire a calității de membru al  asociației (asociat) se adresează Consiliului Director. Acesta analizând cererea, o aprobă sau o respinge, neavând obligația motivării. În cazul în care Consiliul Director aprobă cererea de primire în cadrul Asociației, persoana în cauză dobândește calitatea de membru, de la data aprobării cererii.
  •  Consiliul director al Asociației CJV Arad a decis ca cererile de membru să fie luate în discuție doar după implicarea a minim o lună ca și voluntar în cadrul Asociației.

Contactează un reprezentant al As. CJV Arad

Mail: voluntariatarad@gmail.com

Membrii Asociației conform statutului, se împart în:

  • membrii fondatori – asociații semnatari ai actului constitutiv și statutului
  • membrii eligibili – persoane implicate activ în asociație. Au drept de vot în Adunarea Generală și pot fi aleși în funcții de conducere. Pot deveni membri eligibili persoanele care au avut calitatea de membru cel puțin 1 an după care, la cererea persoanei, Consiliul Director va analiza cererea și se va pronunța nemotivat asupra cererii de a deveni membru eligibil; Consiliul Membrilor fondatori pot prin vot să ofere dispensă pentru perioada de 1 an de zile. Este necesară majoritate simplă în cadrul votului
  • membri  – persoane implicate activ în asociație care participă la activitățile acesteia. Membrii nu pot fi aleși în funcții de conducere;
  • membrii onorifici  – desemnați de Consiliul Director pentru serviciile pe care le-au adus sau le aduc Asociației. Ei sunt scutiți de plata cotizației anuale, au dreptul de a participa la Adunările Generale, votul lor având un rol consultativ;

Nu pot fi membri persoanele care, potrivit legii, sunt incompatibile, sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită;